BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG BẰNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT
Đợt xét tuyển * :
Họ và tên* : Giới tính* :
Ngày, tháng, năm sinh* :   Nếu ngày sinh hoặc tháng sinh là 1 - 9 thì thêm số 0 ở trước (Ví dụ: 07/09/1994)
Số báo danh (trong kỳ thi THPT quốc gia)*  :  
Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi)*        :  
Mã ĐKXT* : - - -
Địa chỉ liên hệ* :
Điện thoại* :  Email* :
Trường THPT * :
Khu vực ưu tiên * :      Đối tượng ưu tiên:
CÁC NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ
(Xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới)
Nguyện vọng 1
Bậc học Ngành đăng ký Tổ hợp môn Kết quả thi tốt nghiệp THPT
Môn 1 Môn 2 Môn 3

Nguyện vọng 2
Bậc học Ngành đăng ký Tổ hợp môn Kết quả thi tốt nghiệp THPT
Môn 1 Môn 2 Môn 3

Mật khẩu * (dùng để thay đổi thông tin đăng ký khi cần thiết)  
Mã xác nhận* :
Captcha