Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng xin kính chào quý Công ty, Doanh nghiệp.
Nhằm tạo cơ hội kết nối việc làm giữa sinh viên Nhà trường và Nhà tuyển dụng. Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng nhân sự vui lòng cập nhật thông tin theo biễu mẫu để Nhà trường có thể thông tin đến sinh viên cụ thể và chính xác hơn về thông tin việc làm của các Nhà tuyển dụng.
Với đa dạng các ngành nghề đào tạo cũng như chất lượng được khẳng định qua các thế hệ sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tự tin là nơi có nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu của quý Công ty, Doanh nghiệp.

Điền thông tin đăng ký thông tin tuyển dụng: Tại đây