CHUẨN ĐẦU RA

Ngành: KIẾN TRÚC

(Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

1. Giới thiệu chương trình đào tạo

a) Tên chương trình đào tạo:

- Tiếng Việt: KIẾN TRÚC

- Tiếng Anh: ARCHITECTURE

b) Trình độ đào tạo: Đại học

c) Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kiến trúc sư có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học, có năng lực thực hành nghề nghiệp, biết vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

a) Yêu cầu về kiến thức:

- Tri thức chuyên môn:

+ Kiến thức khoa học cơ bản: Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp và phục vụ nhu cầu tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

+ Kiến thức cơ sở của ngành: có kiến thức cơ bản về ngành kiến trúc và kiến thức khái quát các ngành khác liên quan đến thiết kế kiến trúc như mỹ thuật, kỹ thuật, xã hội, kinh tế. Nắm vững kiến thức hình học họa hình, bố cục, màu sắc và vẽ kỹ thuật để vận dụng thể hiện hồ sơ bản vẽ kỹ thuật kiến trúc và làm chủ kỹ thuật diễn họa hai chiều-ba chiều, chọn phương tiện truyền thông hiệu quả.

+ Kiến thức cốt lõi của ngành, chuyên ngành: xác định vai trò bối cảnh lịch sử và hiểu được diễn tiến lịch sử ngành kiến trúc phục vụ cho việc hình thành quan niệm thiết kế trong mỗi đồ án thiết kế phù hợp với thời đại. Có kiến thức cơ bản về việc thiết kế các công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp từ quy mô đơn giản đến phức tạp với nhiều thể loại khác nhau. Có kiến thức về tạo hình kiến trúc, dây chuyền công năng, nguyên lý thiết kế cấu tạo kiến trúc, hệ kết cấu, trang thiết bị kỹ thuật công trình, văn hóa địa phương để thiết kế kiến trúc có tính sáng tạo cao, hợp lý về công năng, đề xuất giải pháp hệ thống cấu trúc và sử dụng vật liệu phù hợp.

- Năng lực nghề nghiệp:

Có năng lực thiết kế, tham gia quản lý thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội theo kịp sự tiến bộ của khoa học công nghệ.

b) Yêu cầu về kỹ năng:

- Kỹ năng cứng:

+ Kỹ năng chuyên môn: có khả năng tổ chức, quản lý, thực hiện đồ án đúng hạn; tìm kiếm, xử lý thông tin liên quan đến thiết kế, đề xuất phương án thiết kế.

+ Năng lực thực hành nghề nghiệp: thực hiện các bản vẽ phác thảo, bản vẽ chi tiết hay trình bày các bản vẽ kiến trúc một cách chuyên nghiệp; thực hiện các bản vẽ bằng máy tính, khả năng thực hiện phối cảnh kiến trúc thể hiện tất cả màu sắc và vật liệu.

+ Kỹ năng xử lý tình huống:  Có khả năng xác định và giải quyết các vấn đề đặt ra trong thiết kế dựa vào các kỹ năng đạt được trong chương trình học.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: có kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành kiến trúc thông qua các phần mềm chuyên dụng, các đồ án thực tế.

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp hiệu quả với khách hàng và đồng nghiệp trong mỗi giai đoạn của đồ án. Có khả năng trình bày các vấn đề thiết kế một cách chính xác và chuyên nghiệp thông qua viết, nói, và các phương tiện truyền thông thị giác.

+ Kỹ năng làm việc nhóm:  Có khả năng làm việc trong các nhóm khác nhau được thành lập theo các yêu cầu công việc khác nhau.

+ Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học

* Khả năng sử dụng ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt 400 điểm trở lên theo chuẩn TOEIC (tương đương B1 theo chuẩn ngoại ngữ Châu Âu) hoặc các trình độ khác tương đương, am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

* Khả năng sử dụng Tin học: Đạt trình độ B Tin học ứng dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sử dụng thành thạo các phần mềm đồ họa chuyên ngành, phần mềm tin học văn phòng  phục vụ cho công tác khảo sát, thiết kế.

c) Yêu cầu về thái độ:

- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:

Đào tạo Kiến trúc sư có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp chuyên môn cao, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội về những công trình mà mình tham gia.

           - Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ:

Có lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật, luôn có thái độ cầu thị, tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ nhiệt tình , tâm huyết với công việc.

           - Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc:

Có nhận thức được nhu cầu học tập, cập nhật kiến thức để không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, biết vận dụng một cách sáng tạo vào công việc.

d) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công tác tại các công ty tư vấn thiết kế, các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, các cơ quan quản lý các cấp và các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia công tác giảng dạy các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành tại các trường Đại học, Cao đẳng.

e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo và một số ngành có liên quan như thiết kế đô thị, kiến trúc cảnh quan. Có thể học tập lên thạc sĩ, tiến sĩ các ngành Kiến trúc, Thiết kế đô thị, Kiến trúc cảnh quan.

f) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo

+ Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra trường Academy of Art University

+ Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra trường UACEG

+ Chuẩn đầu ra trường Ventura College