CHUẨN ĐẦU RA

Ngành: QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ

(Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)


1. Giới thiệu chương trình đào tạo

a) Tên chương trình đào tạo:

          Tiếng Việt:      QUY HOẠCH VÙNG VÀ ĐÔ THỊ

          Tiếng Anh:      REGIONAL AND URBAN PLANNING

b) Trình độ đào tạo:  Đại học

c) Mục tiêu đào tạo:

 Đào tạo Kiến trúc sư quy hoạch có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học, có năng lực thực hành nghề nghiệp, biết vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

a) Yêu cầu về kiến thức:

- Tri thức chuyên môn:

+ Kiến thức khoa học cơ bản: Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp và phục vụ nhu cầu tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

+ Kiến thức cơ sở của ngành: có kiến thức cơ bản về ngành kiến trúc-quy hoạch, kiến thức khái quát các ngành khác liên quan đến thiết kế kiến trúc-quy hoạch như mỹ thuật, kỹ thuật, xã hội, kinh tế. Nắm vững kiến thức hình học họa hình, bố cục, màu sắc và vẽ kỹ thuật để vận dụng thể hiện hồ sơ bản vẽ kỹ thuật kiến trúc-quy hoạch và làm chủ kỹ thuật diễn họa hai chiều-ba chiều, chọn phương tiện truyền thông hiệu quả trong các lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị.

+ Kiến thức cốt lõi của ngành, chuyên ngành: nắm vững kiến thức về Nguyên lý Kiến trúc dân dụng-công nghiệp, Lý thuyết Quy hoạch, Lịch sử ngành, Đồ án môn quy hoạch đô thị, Nguyên lý quy hoạch đô thị- quy hoạch vùng, Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, Quy hoạch giao thông đô thị để đề xuất ý tưởng, thiết kế sơ bộ, triển khai chi tiết và hoàn thiện hồ sơ các phương án thiết kế công trình kiến trúc và phương án quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng.

- Năng lực nghề nghiệp:

 Có năng lực thiết kế Kiến trúc, Quy hoạch, tham gia quản lý Quy hoạch đô thị, Quy hoạch vùng nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng của sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, theo kịp sự tiến bộ của Khoa học Công nghệ.

b) Yêu cầu về kỹ năng:

           - Kỹ năng cứng:

+ Kỹ năng chuyên môn: có khả năng trình bày ý tưởng của đồ án quy hoạch vùng và đô thị cũng như đồ án thiết kế công trình kiến trúc; vận dụng các kiến thức được trang bị để tiếp cận các hoạt động chuyên môn và từng bước phát huy tại các cơ quan tư vấn thiết kế kiến trúc và quy hoạch xây dựng đô thị.

+ Năng lực thực hành nghề nghiệp: Có năng lực vẽ bằng tay để thể hiện ý tưởng và bằng máy vi tính đối với hồ sơ theo quy chuẩn hiện hành khi thể hiện bản vẽ quy hoạch.

 + Kỹ năng xử lý tình huống:  Có khả năng xác định và giải quyết các vấn đề đặt ra trong quy hoạch, thiết kế dựa vào các kỹ năng đạt được trong chương trình học.

 + Kỹ năng giải quyết vấn đề: Có kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành Quy hoạch vùng và đô thị thông qua các phần mềm chuyên dụng, các đồ án thực tế

          - Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp, trình bày ý tưởng chuyên môn và làm việc hiệu quả trong nhóm với các cán bộ KHKT thuộc các ngành có liên quan.

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có khả năng hợp tác với đồng nghiệp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng đô thị và nông thôn dưới sự chỉ đạo của các cán bộ có kinh nghiệm.

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học:

+ Khả năng sử dụng Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt 400 điểm trở lên theo chuẩn TOEIC (tương đương B1 theo chuẩn ngoại ngữ Châu Âu) hoặc các trình độ khác tương đương, nắm vững kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

+ Khả năng sử dụng Tin học: Đạt trình độ B Tin học ứng dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c) Yêu cầu về thái độ:

- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:

Đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp chuyên môn cao, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội về những công trình mà mình tham gia.

           - Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ:

Có lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật, luôn có thái độ cầu thị, tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ nhiệt tình , tâm huyết với công việc.

           - Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc:

Có nhận thức được nhu cầu học tập, cập nhật kiến thức để không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, biết vận dụng một cách sáng tạo vào công việc.

d) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

 Sau khi tốt nghiệp Kiến trúc sư Quy hoạch có thể làm việc trong các công ty tư vấn thiết kế Kiến trúc và Quy hoạch thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch, tham gia công tác Giảng dạy các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành tại các trường Đại học, Cao đẳng.

e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

  Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo. Có thể học tập lên Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành: Quy hoạch vùng & đô thị, Kiến trúc, Thiết kế đô thị, Kiến trúc cảnh quan, Quản lý đô thị.

f) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà Nhà trường tham khảo:

+ Chương trình đào tạo và Chuẩn đầu ra trường Academy of Art University

+ Chương trình đào tạo trường University of the Sunshine Coast

+ Chương trình đào tạo trường RMIT University