CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 (Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

 

1. Giới thiệu chương trình đào tạo

a) Tên chương trình đào tạo:

- Tiếng Việt:   THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

(Nghệ thuật trang trí, nghệ thuật thủ công và nghệ thuật thiết kế, Thiết kế quảng cáo)

- Tiếng Anh:  GRAPHIC DESIGN

(Decorative Arts; Craft and design Arts, Advertising Design)

b) Trình độ đào tạo: Đại học hệ chính quy

c) Mục tiêu đào tạo:

     Đào tạo cử nhân Thiết kế Đồ họa cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có phương pháp làm việc khoa học; có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chỉnh; có năng lực thực hành nghề nghiệp; biết vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     2. Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo

      a) Yêu cầu về kiến thức:

     - Trí thức chuyên môn:

     + Kiến thức khoa học cơ bản: Hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác – Lê  Nin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp và phục vụ nhu cầu tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

          + Kiến thức cơ sở của ngành: Có khả năng áp dụng các lý thuyết, khoa học ứng dụng, nền tảng văn hóa, kiến thức truyền thống để giải quyết sáng tạo sản phẩm phù hợp với từng đối tượng khách hàng, tìm tòi nghiên cứu chuyên sâu ngành nghề riêng biệt.

          + Kiến thức cốt lõi của ngành, chuyên ngành: từ cơ sở nền tảng các nét đặc trưng khác nhau, người học được hướng cách định hướng kiến thức cốt lõi ngành để dễ dàng tiếp nhận và phát huy kiến thức đã học.

          + Năng lực nghề nghiệp: Có khả năng thiết kế, sáng tác những tác phẩm thuộc lĩnh vực Đồ họa; có khả năng nghiên cứu và giảng dạy Đồ họa tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật; có khả năng đánh giá  thẩm mỹ trong thiết kế Đồ họa, xử lý và hướng dẫn thi công trong quảng cáo thiết kế Đồ họa.

          b) Yêu cầu về kỹ năng

          - Kỹ năng cứng:

          + Kỹ năng chuyên môn:

          Tư vấn: có khả năng tư vấn các thiết kế Đồ họa phù hợp cho từng lĩnh vực khác nhau

          Thiết kế: có khả năng khảo sát, thiết kế các công trình trong lĩnh vực  Thiết kế Đồ họa.

          Thi công: Có khả năng tổ chức thi công, chỉ đạo các công trình trong lĩnh vực Thiết kế Đồ họa.

          + Năng lực thực hành nghề nghiệp: Có khả năng vẽ tay , khả năng sử dụng các công cụ, công nghệ hiện đại, máy tính và các phần mềm thích hợp để thiết kế ra sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng.

          + Kỷ năng xử lý tình huống: Có kiến thức sâu rộng về bản sắc văn hóa xã hội, tính cách cũng như những vấn đề của lịch sử, tương lai, bối cảnh xã hội và hội nhập để phát triển ý tưởng phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: Có khả năng xác định vấn đề và giải quyết vấn đề, phân tích dữ liêu khách hàng cung cấp cũng như biết phân tích nâng cao đưa dữ liêu vào sản phẩm.

 

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng giao tiếp: rèn luyên tính cởi mở, quảng giao tạo thiện cảm cho người đối diện. Nắm bắt sở thích yêu cầu của khách hàng tốt nhất.

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm: làm việc nhóm hiệu quả với các thành viên khác nhau của nhóm, trong và ngoài công ty.

+ Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học

* Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt 400 điểm trở lên theo chuẩn TOEIC (tương đương B1 theo chuẩn ngoại ngữ châu Âu), am hiểu nhiều kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

* Tin học: Đạt trình độ B Tin học ứng dụng theo quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo: sử dụng được các phần mềm chuyên ngành, phần mềm tin học văn phòng phục vụ cho công tác Thiết kế đồ họa.

c) Yêu cầu về thái độ:

- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nỗ lực vì sự phát triển của bản thân và của đơn vị công tác. Nhiệt tình tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội.

+ Có lòng yêu nghề và tinh thần hợp tác, đoàn kết trong công việc. Có tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng cuộc sống và trong hoạt động nghề nghiệp.

+ Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Nhà nước, nội quy cơ quan, hiểu rõ và tuân thủ bản quyền.

+ Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ.

+ Có bản lĩnh và lòng tự tin, khẳng định năng lực của mình trong hoạt động chuyên môn.

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, tin thần trách nhiệm trong công tác.

+ Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và có tác phong chuyên nghiệp trong hoạt động chuyên môn.

+ Thái độ phục vụ khách hàng, đối tác chuyên nghiệp, hòa nhã, cầu thị.

+ Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

+ Có phương pháp làm việc khoa học, có khả năng tự học để bổ sung thường xuyên kiến thức chuyên môn, có tư duy độc lập trong công việc, có nhu cầu học tập suốt đời và kỹ năng phân tích chọn lọc kiến thức đó.

d) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

     Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Thiết kế Đồ họa có thể làm việc trong các cơ quan, công ty thiết kế quảng cáo, in ấn sản phẩm, nhà xuất bản sách báo, tạp chí, studio ảnh nghệ thuật, hãng phim hoạt hình, các cơ quan sử dụng khai thác công nghệ đa phương tiện, các bộ phận thiết kế đồ họa, thiết kế Web hoặc có thể tự mở các công ty thiết kế đồ họa, quảng cáo, tham gia giảng dạy các môn học cơ sở ngành và chuyên môn tại các trường Đại học, Cao đẳng.

e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

     Có khả năng tự học, tự nghiên cứu và học tập lên thạc sỹ, tiến sỹ các ngành: Đồ họa, Lý luận Nghệ Thuật.

f) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

+ Academy of Art university, USA

     + Trường Đại học Chiangmai, Thai Lan.