CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH: THIẾT KẾ NỘI THẤT

(Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)


1. Giới thiệu chương trình đào tạo

a) Tên chương trình đào tạo:

- Tiếng Việt: THIẾT KẾ NỘI THẤT

- Tiếng Anh: INTERIOR DESIGN

b) Trình độ đào tạo: Đại học

c) Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân thiết kế nội thất có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ tốt; có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chỉnh; có phương pháp làm việc khoa học, có năng lực thực hành nghề nghiệp, biết vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

            2.Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

a) Yêu cầu về kiến thức:

- Tri thức chuyên môn

+ Kiến thức khoa học cơ bản: Nắm vững và vận dụng các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, triết học, mỹ học, văn hóa Việt Nam, lịch sử mỹ thuật thế giới và Việt Nam; các kiến thức cơ sở ngành liên quan đến ngành mỹ thuật ứng dụng.

+ Kiến thức cơ sở của ngành: Nắm vững ngôn ngữ tạo hình, quy trình thiết kế, nguyên lý, kỹ thuật, công nghệ và vật liệu thiết kế nội thất để tư vấn trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

+ Kiến thức cốt lõi của ngành, chuyên ngành: Nắm vững lịch sử và phong cách thiết kế nội thất Việt Nam và thế giới; quy trình thi công công trình nội thất, vật liệu nội thất, các đồ án sáng tác thiết kế nội thất.

- Năng lực nghề nghiệp

+ Có khả năng lập bản vẽ thiết kế, thi công, tổ chức và quản lý các công trình nội thất; có khả năng tiếp cận khoa học công nghệ mới thuộc lĩnh vực kiến trúc và nội thất để áp dụng vào thực tiễn.

+ Có khả năng thẩm mỹ, có định hướng tư duy sáng tạo để có thể đề xuất các xu hướng, phong cách thiết kế.

b) Yêu cầu về kỹ năng:

- Kỹ năng cứng:

+ Kỹ năng chuyên môn:

Tư vấn: Có khả năng tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Có khả năng tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất.

Thiết kế: Có khả năng sáng tạo thẩm mỹ, thiết kế các công trình trong lĩnh vực nội thất.

Thi công: Có khả năng tổ chức thi công, chỉ đạo thi công các công trình trong lĩnh vực kiến trúc, nội thất.

Quản lý: Có khả năng quản lý điều hành các công trình kiến trúc, nội thất.

+ Năng lực thực hành nghề nghiệp:

Có khả năng thiết kế các công trình nội thất trên cơ sở nắm vững nguyên lý tạo hình và ứng dụng sáng tạo phong cách truyền thống và hiện đại được đào tạo cùng với các phương pháp và quy trình, kỹ thuật thiết kế nội thất.

+ Kỹ năng xử lý tình huống:

Có khả năng tiếp cận về kiến thức, công nghệ mới và các thiết bị hiện đại trong thiết kế nội thất. Biết phân tích, xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả thực nghiệm trong thiết kế nội thất.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề:

Trang bị cho người học các kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành kiến trúc và nội thất thông qua các phần mềm chuyên dụng, các đồ án thực tế.

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng trình bày: Có khả năng trình bày trực quan, nhằm giải thích và thuyết phục những ý tưởng, nội dung, giải pháp thiết kế các sản phẩm nội thất, thông qua các kỹ thuật trình chiếu (phim, ảnh, video, slide,...)

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm: Có khả năng tham gia tích cực, làm việc hiệu quả, với chức năng là một nhà thiết kế trong các nhóm chuyên môn.

+ Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học:

Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt 450 điểm trở lên theo chuẩn TOEIC, am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

Tin học: Đạt trình độ B Tin học ứng dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có kỹ năng sử dụng được các phần mềm chuyên ngành AutoCad, 3Dmax, Photoshop, phần mềm tin học văn phòng phục vụ cho công tác khảo sát, thiết kế các công trình kiến trúc, nội thất.

c) Yêu cầu về thái độ:

- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân: Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ và lối sống lành mạnh. Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có tinh thần làm việc tập thể. Nắm vững chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước và các quy định liên quan đến lĩnh vực văn hoá nghệ thuật.

- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Có hiểu biết về Luật Sở hữu trí tuệ và thực hiện nghiêm túc vấn đề Bản quyền tác giả.

- Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc: Có ý thức cầu thị, thường xuyên phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý và nghiệp vụ. Luôn tìm tòi sáng tạo trong chuyên môn.

d) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

 - Tham gia làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực Thiết kế nội thất như thiết kế sản phẩm nội thất, thiết kế nội - ngoại thất các công trình kiến trúc dân dụng và kiến trúc công nghiệp, đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội. Có khả năng tìm việc làm hoặc thành lập các doanh nghiệp trong lĩnh vực Thiết kế nội thất.

- Làm các công việc kỹ thuật, quản lý chất lượng, tại các cơ sở sản xuất sản phẩm nội thất.

- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến ngành mỹ thuật công nghiệp và văn hoá nói chung.

- Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về chuyên ngành mỹ thuật công nghiệp ở các Viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.

- Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề trong lĩnh vực mỹ thuật công nghiệp (cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).

e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường: Sinh viên ngành Thiết kế Nội Thất của Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp:

- Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Mỹ thuật, mỹ thuật công nghiệp trong và ngoài nước.

- Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

- Đủ trình độ học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) chuyên ngành Mỹ thuật, mỹ thuật công nghiệp tại các trường trong và ngoài nước.

f) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo.

- Chuẩn đầu ra trường ĐH Kiến Trúc TPHCM

- Chuẩn đầu ra trường ĐH MT CN Hà Nội

- Academy of art University – Sanfrancisco

- Kington University London

- Newyork school of interior design

- Lasalle college international

- Shivaji University - Thailand