CHUẨN ĐẦU RA

NGÀNH ĐÀO TẠO  : KỸ THUÂT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

CIVIL ENGINEERING

(Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

 

           CHUYÊN NGÀNH                : XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

BUILDING, INDUSTRY AND CONSTRUCTION ENGINEERING

 

           HỆ ĐÀO TẠO            : ĐẠI HỌC 4,5 NĂM.


  1. Giới thiệu chương trình đào tạo
  1. Tên chương trình đào tạo

- Tiếng Việt: KỸ THUÂT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

- Tiếng Anh: CIVIL ENGINEERING

  1. Trình độ đào tạo: Đại học 4,5 năm
  2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có phương pháp làm việc khoa học; có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chỉnh; có năng lực thực hành nghề nghiệp; biết vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng được trang bị kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp về các lĩnh vực cơ học, sức bền vật liệu, phân tích kết cấu; có khả năng lập các dự án đầu tư, thiết kế, thi công, tổ chức và quản lý các công trình xây dựng; có khả năng tiếp cận khoa học công nghệ mới thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp để áp dụng vào thực tiễn.

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư Kỹ thuật Công trình Xây dựng có thể làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế - đầu tư trong lĩnh vực xây dựng, các công ty thi công xây dựng công trình, các công ty quản lý dự án, các công ty tư vấn giám sát, các cơ quan kiểm định chất lượng xây dựng, các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ xây dựng, các cơ quan quản lý các cấp và các trường đào tạo trong lĩnh vực xây dựng .

  1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

a) Yêu cầu về kiến thức

- Kiến thức lý luận chính trị

Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Kiến thức chuyên môn

Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp và phục vụ nhu cầu tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ sở cho ngành xây dựng gồm: Trắc địa công trình, Địa chất công trình, Nền móng công trình, Cơ học đất, Cơ học kết cấu, Kết cấu bê tông cốt thép, Kết cấu thép; hiểu biết rõ tính chất và sự làm việc của các vật liệu xây dựng như bê tông , thép, vật liệu đất, cát, đá…

Nắm vững kiến thức về chuyên ngành xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp như Kết cấu nhà Bê tông cốt thép, Kết cấu Bê tông cốt thép đặc biệt, Chuyên đề kết cấu bê tông, Kết cấu nhà thép, Kỹ thuật thi công, Kỹ thuật thi công lắp ghép, Tổ chức thi công, Chuyên đề thi công.

- Năng lực nghề nghiệp

Có khả năng lập các dự án đầu tư, thiết kế, thi công, tổ chức và quản lý các công trình xây dựng; có khả năng tiếp cận khoa học công nghệ mới thuộc lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp để áp dụng vào thực tiễn; có khả năng phân tích kết cấu; có định hướng tư duy sáng tạo để có thể đề xuất các loại kết cấu mới, các kết cấu tối ưu.

b) Yêu cầu về kỹ năng

- Kỹ năng cứng:

+ Kỹ năng chuyên môn

Tư vấn: Có khả năng tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp; có khả năng tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Thiết kế: Có khả năng khảo sát, thiết kế các công trình trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Thi công: Có khả năng tổ chức thi công, chỉ đạo thi công các công trình trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Quản lý và khai thác: Có khả năng quản lý điều hành và khai thác các công trình Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

+ Năng lực nghề nghiệp

Có khả năng thực hành các vấn đề kỹ thuật liên quan đến ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, đặc biệt tuân thủ nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn do Nhà nước ban hành và biết vận dụng các tiêu chuẩn nước ngoài được Nhà nước cho phép áp dụng.

+ Kỹ năng xử lý tình huống

Trang bị cho người học các kỹ năng xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý trong ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề

Trang bị cho người học các kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp thông qua các phần mềm chuyên dụng, các đồ án thực tế.

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng giao tiếp

Trang bị cho Sinh viên kỹ năng trình bày, giải thích những vấn đề phức tạp, thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp (Đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, báo cáo khoa học, các đề tài nghiên cứu).

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm

Trang bị cho người học cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ chức, thực hiện và quản lý để đạt được hiệu quả từ các nhóm chuyên môn có trình độ kỹ thuật, sở thích và môi trường sống khác nhau.

+ Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học

Ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt bậc 2 của theo chuẩn VSTEP hoặc các trình độ khác tương đương, am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

+ Tin học: Đạt trình độ B Tin học ứng dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có kỹ năng sử dụng được các phần mềm chuyên ngành để tính toán kết cấu, phần mền vẽ , phần mềm tin học văn phòng  phục vụ cho công tác khảo sát, thiết kế các công trình Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

c) Yêu cầu về thái độ

- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:

Đào tạo kỹ sư có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp chuyên môn cao, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội về những công trình mà mình tham gia.

- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ:

Có lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật, luôn có thái độ cầu thị, tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ nhiệt tình , tâm huyết với công việc.

- Khả năng cập nhất kiến thức, sáng tạo trong công việc:

Có nhận thức được nhu cầu học tập, cập nhật kiến thức để không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, biết vận dụng một cách sáng tạo vào công việc.

d) Vị trí làm việc của người học sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp ra trường các kỹ sư ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng có thể:

- Làm các công việc về kỹ thuật, quản lý chất lượng tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Làm công tác tư vấn thiết kế tại các công ty Tư vấn thiết kế thuộc ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Làm việc tại các công ty quản lý dự án, tư vấn giám sát các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Tổ chức thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Tham gia công tác giảng dạy các môn học cơ sở ngành và chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp tại các trường Đại học, Cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hay dạy nghề.

e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng tư duy học tập, cập nhật các tiêu chuẩn ngành, các vấn đề liên quan đến ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học các lĩnh vực về cơ sở ngành và chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

f) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo.

Tham khảo tài liệu các trường Đại học Xây dựng, Đại học Bách khoa Đà nẵng, Đại học New South Wales của Úc.