CHUẨN ĐẦU RA

Ngành: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

(Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

1. Giới thiệu chương trình đào tạo:

a) Tên chương trình đào tạo:

- Tiếng Việt: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

- Tiếng Anh: TRAFFIC CONSTRUCTION ENGINEERING

b) Trình độ đào tạo: Đại học

c) Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông nhằm đào tạo kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chỉnh, có phương pháp làm việc khoa học, có năng lực thực hành nghề nghiệp, biết vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo:

a) Yêu cầu về kiến thức:

-  Tri thức chuyên môn:

+ Kiến thức khoa học cơ bản: hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, có trình độ ngoại ngữ để giao tiếp và phục vụ nhu cầu tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

+ Kiến thức cơ sở của ngành: sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản về khối ngành kỹ thuật, kiến thức cơ sở ngành về xây dựng làm nền tảng để nghiên cứu các môn chuyên ngành và có khả năng áp dụng kiến thức khoa học cơ bản về Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông .

+ Kiến thức cốt lõi của ngành, chuyên ngành: nắm vững những kiến thức cốt lõi của ngành bao gồm: Thiết kế hình học đường, Thiết kế nền mặt đường, thi công nền đường, thi công mặt đường, thiết kế và thi công cầu bê tông cốt thép, cầu thép, thiết kế và thi công mố trụ cầu, thi công cầu.

- Năng lực nghề nghiệp:

Nắm vững kiến thức chuyên ngành Cầu Đường, có năng lực thiết kế, chỉ đạo thi công và kiểm định chất lượng công trình cầu đường.

Có khả năng tiếp cận, có định hướng tư duy để đề xuất các loại kết cấu mới, các kết cấu tối ưu, các kết cấu thay thế.

b) Yêu cầu về kỹ năng:

- Kỹ năng cứng:

+ Kỹ năng chuyên môn: Có khả năng tư vấn (thiết kế, giám sát, kiểm định), phản biện các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng cầu đường, cơ sở hạ tầng giao thông.

+ Thiết kế: có đủ kiến thức để khảo sát, thiết kế các công trình trong lĩnh vực cầu đường

+ Kỹ năng xử lý tình huống: trang bị cho người học các kỹ năng xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và quản lý trong ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

+ Kỹ năng giải quyết vấn đề: trang bị cho người học các kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông thông qua vấn đề sử dụng các tài liệu, các qui chuẩn, tiêu chuẩn, qui phạm chuyên ngành; vấn đề về lập báo cáo, thể hiện đồ án và dự án chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; vấn đề sử dụng các phần mềm chuyên dụng.

+ Thi công: có khả năng tổ chức thi công, chỉ đạo và giám sát thi công các công trình trong lĩnh vực xây dựng Cầu Đường.

- Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng giao tiếp: có kỹ năng trình bày, giải thích những vấn đề phức tạp, thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, báo cáo khoa học, các đề tài nghiên cứu).

+ Kỹ năng làm việc theo nhóm biết: cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau như tổ chức, thực hiện và quản lý để đạt được hiệu quả từ các nhóm chuyên môn có trình độ kỹ thuật, sở thích và môi trường sống khác nhau.

+ Khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học:

* Khả năng sử dụng ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt 400 điểm trở lên theo chuẩn TOEIC (tương đương B1 theo chuẩn ngoại ngữ Châu Âu), am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

* Khả năng sử dụng tin học: Đạt trình độ B Tin học ứng dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sử dụng được các phần mềm vi tính chuyên ngành để phục vụ công tác lập dự toán, thẩm tra, quyết toán các công trình xây dựng.

c) Yêu cầu về thái độ:

  1. Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:

Đào tạo Kỹ sư có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp chuyên môn cao, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội về những công trình mà mình tham gia.

  1. Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ:

Có lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật, luôn có thái độ cầu thị, tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ nhiệt tình , tâm huyết với công việc.

  1. Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc:

Có nhận thức được nhu cầu học tập, cập nhật kiến thức để không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, biết vận dụng một cách sáng tạo vào công việc.

 d) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư ngành này có thể làm việc về kỹ thuật, quản lý chất lượng tại các đơn vị sản xuất trong lĩnh vực, cầu, hầm, đường giao thông, sân bay, xây dựng cơ sở hạ tầng; làm công tác tư vấn thiết kế tại các công ty tư vấn thiets kế thuộc ngành GTVT; làm việc tại các cơ quản lý các công trình cầu đường; tổ chức thi công các công trình Cầu, cống, đường, hầm; tham gia giảng dạy các môn học chuyên ngành và cơ sở ngành tại các trường Cao Đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hay dạy nghề.

e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

Sinh viên có nhu cầu học tập suốt đời và có nền tảng kiến thức để thích ứng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Có thể học lên bậc học cao hơn.

f) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

- Programming Civil Engineering - Handbook 2016 of the University of New South Wales

- Bachelor of Engineering (University of Wollongong Australia) -2016