CHUẨN ĐẦU RA

Ngành: KẾ TOÁN

(Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

 

1. Giới thiệu chương trình đào tạo

a) Tên chương trình đào tạo:

- Tiếng Việt: KẾ TOÁN

- Tiếng Anh:  ACCOUNTING

b) Trình độ đào tạo: Đại học

c) Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân ngành Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức lý thuyết và thực tiễn về các lĩnh vực liên quan đến nghề nghiệp kế toán, và những kiến thức kinh doanh cơ bản trong nền kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay; có phương pháp làm việc khoa học, có năng lực vận dụng lý thuyết vào thực tiễn để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

a) Yêu cầu về kiến thức:

-  Tri thức chuyên môn:

+  Kiến thức khoa học cơ bản: Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có trình độ về toán học ứng dụng trong quản lý kinh tế - quản trị kinh doanh như: Thống kê trong kinh doanh, Kinh tế lượng, Xác suất thống kê,… đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

+  Kiến thức cơ sở ngành học: Có kiến thức nền tảng về các lĩnh vực kinh tế- xã hội và kiến thức cơ sở ngành Kế toán như: kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, nguyên lý thống kê, marketing căn bản, nguyên lý kế toán, tài chính tiền tệ, thống kê kinh tế trong nền kinh tế thị trường… làm nền tảng để nghiên cứu các nghiệp vụ chuyên sâu của ngành kế toán.

+ Kiến thức cốt lõi của ngành, chuyên ngành: Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên ngành cụ thể:

Kế toán tài chính: Có kiến thức chuyên sâu để tổ chức thực hiện công tác kế toán tại các loại hình đơn vị (doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ, doanh nghiệp kinh doanh thương mại, các đơn vị hành chính sự nghiệp)

Phân tích và kế toán quản trị: Có kiến thức chuyên sâu về phân tích và quản trị tài chính như có khả năng nhận diện chi phí, phân tích thông tin, lập kế hoạch, thiết kế thông tin thành các báo cáo quản trị… phục vụ cho việc ra quyết định, từ đó ứng dụng đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Kiểm toán: Nắm được kỹ năng căn bản và tư duy về kiểm toán; đồng thời có kiến thức về quy trình thực hiện một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và kiến thức về các thủ tục kiểm toán một số phần hành kế toán chủ yếu; sinh viên còn có thể thực hiện một số công việc kiểm toán với tư cách là một trợ lý kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập.

 1. Năng lực nghề nghiệp:

Có năng lực làm công tác kế toán, phân tích thông tin, lập kế hoạch, thiết kế thông tin thành các báo cáo kế toán quản trị… phục vụ cho việc ra quyết định, từ đó ứng dụng đánh giá được tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của các doanh nghiệp.

          b) Yêu cầu về kỹ năng:

- Kỹ năng cứng:

+ Kỹ năng chuyên môn: Thao tác được những nghiệp vụ chuyên môn cơ bản về kế toán như: kế toán quản trị; kế toán tài chính; kế toán hành chính sự nghiệp; tổ chức công tác kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh,thuế và kiểm toán tài chính

+ Năng lực thực hành nghề nghiệp:

 • Hiểu, biết, vận dụng các quy định luật pháp trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán trong giải quyết công việc được giao hiệu quả, đúng pháp luật;
 • Thành tạo tin học văn phòng (Microsoft Word, Excel, PowerPoin), thành thạo ít nhất một phần mềm kế toán thông dụng phổ biến trên thị trường hiện nay như: MISA, AC SOFT, META DATA…
 • Có kỹ năng lập và phân tích một số Báo cáo kế toán quản trị cơ bản như: lập dự toán, dự báo về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo đơn vị/vùng/mặt hàng/…; lập báo cáo kết quả kinh doanh theo cách ứng xử của chi phí, báo cáo bộ phận… để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị trong quá trình ra quyết định.
 • Có khả năng lập các báo cáo thuế hàng tháng và quyết toán thuế năm (Thuế giá trị gia tăng; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân, Thuế xuất nhập khẩu,…).

+ Kỹ năng xử lý tình huống: Có khả năng xử lý linh hoạt các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong các loại hình doanh nghiệp.

+  Kỹ năng giải quyết vấn đề: Xử lý tốt các vấn đề kinh tế tài chính phát sinh trong nội bộ giữa các phần hành kế toán, cũng như xử lý tốt các vấn đề kinh tế tài chính phát sinh giữa doanh nghiệp và các đơn vị khác

 1. Kỹ năng mềm:

+ Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng thuyết trình, đàm phán, thuyết phục và truyền thông một cách hiệu quả.  

+ Kỹ năng làm việc nhóm:

 • Biết lắng nghe, thảo luận, thuyết phục, tôn trọng, trợ giúp, chia sẻ, chung sức với các thành viên trong và ngoài đơn vị;
 • Biết tổ chức và điều hành hoạt động nhóm làm việc hiệu quả sẵn sàng hợp tác trong công việc và thiết lập các mối quan hệ công việc với đồng nghiệp và khách hàng;
 • Biết sử dụng tổng hợp các kỹ năng trong giao tiếp như: đàm phán, trao đổi với mọi người; trình bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; truyền và tiếp thu kiến thức; hiểu về các động lực của nhóm

 + Kỹ năng ngoại ngữ, tin học:

 • Kỹ năng ngoại ngữ: Tiếng Anh đạt 400 điểm trở lên theo chuẩn TOEIC (tương đương B1 theo chuẩn ngoại ngữ Châu Âu).
 • Kỹ năng tin học: Đạt trình độ B Tin học ứng dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng liên quan đến ngành học và các thiết bị ngoại vi.

 c) Yêu cầu về thái độ:

- Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân:

Đào tạo cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức nghề nghiệp chuyên môn cao, có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội về những nhiệm vụ được giao.

- Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ:

Có lương tâm nghề nghiệp, tôn trọng pháp luật, luôn có thái độ cầu thị, tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ nhiệt tình , tâm huyết với công việc.

- Khả năng cập nhất kiến thức, sáng tạo trong công việc:

Có nhận thức được nhu cầu học tập, cập nhật kiến thức để không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình, biết vận dụng một cách sáng tạo vào công việc.

d) Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

-  Có thể đảm nhận chức danh Kế toán viên phụ trách các phần hành kế toán tại các đơn vị, các tổ chức kinh tế- xã hội (doanh nghiệp, tổ chức tài chính, đơn vị sự nghiệp).

- Có thể là các nhân viên kế toán, kiểm toán tại các công ty dịch vụ kế toán, kiểm toán.

- Trợ lý tài chính trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các tổ chức tài chính, ngân hàng, tín dụng.

- Làm việc trong các phòng, ban trong doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội…

- Có thể tham gia nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp phù hợp với ngành đào tạo

          e) Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Kế toán- Kiểm toán

- Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

 - Đủ trình độ học bậc sau đại học (Thạc sỹ, Tiến sỹ) của các chuyên ngành kinh tế, Kế toán

f) Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo:

- Chương trình đào tạo của Skyline College, Tennessee

- Chương trình đào tạo của trường Norwich University, Bemidji State University