CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

CHUYÊN NGÀNH: TIẾNG ANH DU LỊCH

(Ban hành theo Quyết định số 739/2017/QĐ-ĐHKTĐN ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng)

 1. Giới thiệu chương trình đào tạo

Tên chương trình:

Tiếng Việt: Tiếng Anh Du lịch

         Tiếng Anh: English for Tourism

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo:

         Tiếng Việt: Ngôn Ngữ Anh

         Tiếng Anh: The English Language

Mã ngành: 52220201

Loại hình đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 04 năm

Mục tiêu đào tạo:

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thực hiện mục tiêu: “Đào tạo kiến trúc sư, kỹ sư, cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có phương pháp làm việc khoa học; có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chỉnh; có năng lực thực hành nghề nghiệp; biết vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

 1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

2.1. Phẩm chất:

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch được đào tạo những phẩm chất sau: Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực bản thân; Tuân theo các qui định về đạo đức nghề nghiệp như trung thực và chịu trách nhiệm trong công việc; Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; Có tinh thần học hỏi suốt đời, luôn học tập và cập nhật kiến thức đáp ứng nhu cầu đổi mới; Có ý thức cao và coi trọng việc ứng dụng sáng tạo các lý thuyết và kỹ năng vào tình huống cụ thể; Có ý thức trách nhiệm công dân; Có tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng và Tổ quốc.

 1. Kiến thức:

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch được trang bị các khối kiến thức như sau:

 1. Kiến thức giáo dục đại cương:
 • Nắm vững và vận dụng được vào thực tiễn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin;
 • Hiểu một cách hệ thống đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam ;
 • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn làm nền tảng tiếp thu kiến thức chuyên nghiệp;
 • Trình độ ngoại ngữ 2 đạt chuẩn B1 theo khung tham chiếu Châu Âu;
 • Khả năng sử dụng tin học đạt trình độ B Tin học ứng dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 1. Kiến thức chuyên ngành:
 • Giao tiếp thành thạo Tiếng Anh ở bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết;
 • Nắm vững kiến thức về các cấp độ và bình diện của tiếng Anh như ngữ âm, ngữ dụng, hình thái, từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa, văn hóa, văn học của các nước thuộc cộng đồng Anh ngữ;
 • Có thể biên dịch, phiên dịch đạt yêu cầu các thể loại ngôn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại;
 • Nắm vững kiến thức cơ bản và chuyên sâu về khoa học du lịch, các nguyên tắc trong cung cấp dịch vụ du lịch, các kiến thức về các sản phẩm thu hút khách du lịch, kiến thức về các nền văn hóa khác nhau của Việt Nam và thế giới, hoạt động nghiên cứu, tổ chức, quản lý, điều hành kinh doanh du lịch, và các kiến thức về chiến lược du lịch bền vững;
 • Thực hành ở mức độ thuần thục nghiệp vụ lễ tân, buồng phòng, thiết kế du lịch, hướng dẫn khách du lịch và sử dụng thành thạo các trang thiết bị và dụng cụ trong nhà hàng, khách sạn;
 1. Kỹ năng:
 1. Kỹ năng cứng trong nghề nghiệp:
 • Có kỹ năng vận dụng những hiểu biết về văn hóa học vào việc thực hiện các yêu cầu của các lĩnh vực hoạt động trong xã hội;
 • Có khả năng độc lập, tự chủ làm được hầu hết các công việc có tính phức tạp, công việc có nhiều sự lựa chọn trong các tình huống khác nhau;
 • Biết phân tích, đánh giá thông tin và sử dụng kết quả phân tích đánh giá để đưa ra ý kiến, kiến nghị cho các mục đích cải tiến kỹ thuật và quản lý;
 • Sử dụng được các phần mềm quản lý dữ liệu và các phương tiện kỹ thuật hiện đại của dịch vụ du lịch; Thuần thục các thao tác tra cứu và khai thác dữ liệu trên Internet;
 • Có kỹ năng tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của Tiếng Anh du lịch cũng như đòi hỏi ngày càng cao của xã hội;
 1. Kỹ năng mềm:
 • Có khả năng giao tiếp, thuyết trình ở mức độ tự tin và thuần thục, lưu loát;
 • Có kỹ năng giao tiếp với từng đối tượng khách hàng, với đồng nghiệp và các cá nhân trong nhóm nghiên cứu, hoạt động;
 • Có kỹ năng hỗ trợ, tổ chức, lãnh đạo hoạt động để đạt được hiệu quả trong các nhóm chuyên môn, có trình độ ngôn ngữ, sở thích và môi trường sống khác nhau;

Sau khi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh Du lịch có thể đảm nhận các vị trí công tác liên quan đến các mảng đối ngoại, hợp tác, kinh doanh, xuất nhập khẩu, du lịch với các đối tác nước ngoài; tham gia đàm phán, giao dịch, kí kết hợp đồng kinh doanh, lập kế hoạch, chương trình đón tiếp khách quốc tế, tổ chức các tour du lịch, xử lý các công việc có liên quan đến năng lực nói, viết Tiếng Anh.

2.4. Nhận thức:

 • Sống có lý tưởng, hoài bão, luôn có chí tiến thủ, phấn đấu trong học tập, công tác, đặt lợi ích cá nhân trong lợi ích tập thể - theo quan điểm vì cộng đồng trong đó mình là thành viên;
 • Sống có ý thức trách nhiệm đối với bản thân cũng như xã hội và tôn trọng các chuẩn mực đạo đức xã hội;
 • Sống tự tin, lạc quan và bản lĩnh để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn trong học tập và công tác;
 • Có các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, môi trường;
 • Có lòng yêu nước, yêu đồng bào, tinh thần tự hào dân tộc;
 • Sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật;
 • Nắm vững nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng đảm nhận mọi công việc được giao;

         2.5. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp:

   Đảm nhận được công việc tại các công ty lữ hành, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cần sử dụng cử nhân chuyên ngành tiếng Anh du lịch.

         2.6. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:

 • Tích lũy và vận dụng được kiến thức đã học để tiếp tục học tập, nghiên cứu sau đại học trong và ngoài nước;
 • Vận dụng được kiến thức đã học để tiếp cận, nắm bắt, vận dụng vào những lĩnh vực chuyên môn chưa học chuyên sâu ở nhà trường;
 • Tiếp cận được khoa học công nghệ mới, tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu cá nhân và xã hội, cũng như nâng cao trình độ để tiếp nhận những vị trí quản lý ở các cơ quan, doanh nghiệp;
 • Phát triển được năng lực hội nhập quốc tế trong học tập và nghiên cứu khoa học;