Chương trình thực tập sinh “qup internship 2016”

  • Posted: 31/08/2016
  • By: Admin
  • Comments: 2
QUp World Inc. tổ chức chương trình QUp Internship 2016 - chương trình thực tập kết hợp giữa đào tạo và làm dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ sư CNTT giàu kinh nghiệm tại QUp.