Kết quả giải thưởng loa thành năm 2016!

  • Posted: 09/11/2016
  • By: Admin
  • Comments: 2
Kết thúc năm học 2015 - 2016 vừa qua, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã gởi 13 đồ án tốt nghiệp có kết quả tốt đi dự thi Loa Thành 2016. Trong đó, khoa Kiến trúc gởi đi dự thi 12 đồ án (07 đồ án ngành Kiến trúc, 02 đồ án ngành Quy hoạch, 03 đồ án ngành Thiết kế Nội thất), khoa Xây dựng gởi đi dự thi 01 đồ án.

Kết quả vừa được Hội đồng chấm giải Loa Thành 2016 công bố. Sinh viên trường chúng ta đạt tổng cộng 08 giải, cụ thể như sau:

- Ngành Kiến trúc: 01 giải nhì, 03 giải hội đồng;
- Ngành Quy hoạch: 01 giải nhì, 01 giải hội đồng;
- Ngành Nội thất: 01 giải ba;
- Ngành Xây dựng dân dụng: 01 giải hội đồng.

Chi tiết xin xem ở đường dẫn sau: http://www.tapchikientruc.com.vn/tin-tuc/kq-loa-thanh-2016.html

Kết quả Loa Thành năm 2016 là một trong những minh chứng về kết quả đào tạo có chất lượng cao của trường chúng ta. Kết quả này ngoài sự cố gắng của các sinh viên đạt giải và giảng viên hướng dẫn còn là nỗ lực chung của toàn bộ các thầy cô trong toàn trường trong suốt thời gian vừa qua.

Xin chúc mừng thành công của các em cựu sinh viên khoá 11 và các thầy cô!