Sự kiện chào mừng 10 năm thành lập Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

  • Posted: 10/11/2016
  • By: Admin
  • Comments: 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG ( 27/11/2006 – 27/11/2016)

TT

Nội dung hoạt động

Thời gian

Địa điểm

1

Vòng sơ khao cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Kiến trúc Đà Nẵng lần thứ II năm 2016

30/10/2016

Hội trường 101

2

Hội thi Văn Nghệ ( Sinh viên) Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

06/11/2016

Hội trường 101

3

Hội thi Văn Nghệ ( CB, GV, CNV) Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

19/11/2016

Hội trường 101

4

Giải Bóng đá Giao Hữu Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

25/11/2016

Sân Bóng đá

Tuyên Sơn

5

Chung Kết Hội thi Văn nghệ và chung kết Cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Kiến trúc Đà Nẵng lần thứ II năm 2016

25/11/2016

Sân trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

6

Ngày Hội ẩm thực và các trò chơi dân gian Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

25;26/11/2016

Sân trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

7

Chương trình văn nghệ Chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày Thành lập trường

Tối 26/11/2016

Sân trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng