Giảng viên trường đại học kiến trúc vinh dự tham gia hội nghị quốc tế “hiệp hội các trường quy hoạch châu á lần thứ 14” được tổ chức tại khoa kiến trúc, đại học tshinghua, bắc kinh, trung quốc.

  • Posted: 25/10/2017
  • By: Admin
  • Comments: 2
🔸Từ ngày 12-14/10/2017, ThS. Nguyễn Thị Thùy Vân trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tham gia 🔸Chủ đề chính của hội thảo là “Định hình phát triển đô thị và nông thôn thông qua Quy hoạch”. 🔸Tham gia hội thảo lần này, ThS. Nguyễn Thị Thùy Vân đã đóng góp bài tham luận “Kiến tạo những con đường xã hội ở Việt Nam: Hướng dẫn và giải pháp”. 🔸Bài báo này góp phần vào việc bắt đầu sử dụng thuật ngữ "đường phố xã hội" trong đời sống đô thị Việt Nam, sau đó đề xuất các giải pháp cụ thể làm cho phố trở nên hòa đồng hơn.