Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại trường đại học kiến trúc đà nẵng

  • Posted: 30/11/2017
  • By: Admin
  • Comments: 2
Vừa qua, ngày 24/11/2017, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã long trọng đón tiếp đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại trường.
   Cuộc khảo sát sơ bộ nhằm để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   Mục đích chính của kiểm định chất lượng giáo dục lần này là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho người học.
   Dưới đây là một vài hình ảnh mà Phóng viên DAU đã ghi lại được.