Trường AKASHI KOSEN Nhật Bản đến thăm Lãnh đạo Khoa Kiến trúc - DAU

  • Posted: 12/12/2017
  • By: Admin
  • Comments: 2
Vừa qua, ngày 7 tháng 12 năm 2017, Công ty Cổ phần ONEDANA đã đến thăm và trò chuyện với Giảng viên và sinh viên Khoa Kiến trúc - trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần ONEDANA từ nhiều năm nay là cầu nối giao lưu giữa các tổ chức, cá nhân Nhật Bản với các tổ chức trong nước như: trường Đại Học, trường Phổ thông, Bệnh viện , Phòng Công thương, Doanh nghiệp... và đặc biệt là trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng.