Trường Đại học Kiên trúc Đà Nẵng tổ chức chương trình: “Hướng nghiệp sinh viên – Chủ động làm chủ tương lai”.

  • Posted: 12/05/2018
  • By: Admin
  • Comments: 2
Sáng nay, ngày 12/5/2018 Khoa Kinh tế Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức chương trình: “Hướng nghiệp sinh viên – Chủ động làm chủ tương lai” cho sinh viên của Nhà trường.Tham dự chương trình Hướng nghiệp lần này có sự tham gia của TS.Lê Công Toàn Phó Hiệu trưởng Nhà trường, THS.GVC Nguyễn Thị Đà Trưởng Khoa Kinh tế, cùng với các giảng viên và sinh viên của Nhà trường.Mục đích của chương trình này nhằm giúp sinh viên trước khi ra trường có được những kiến thức, kỹ năng về nghề. Đồng thời giúp sinh viên trả lời những câu hỏi, những băn khoăn về nghề nghiệp, các vấn đề liên quan khác các em đang thắc mắc, giúp các em phần nào tìm ra định hướng nghề nghiệp trong tương lai.


Qua chương trình Hướng nghiệp lần này, Phó Hiệu trưởng Lê Công Toàn hi vọng đã giúp được sinh viên phần nào để hiểu rõ hơn về yêu cầu của thị trường lao động, những kiến thức, những kỹ năng về thái độ cần có sau khi các em ra trường. Các chương trình hướng nghiệp dành cho sinh viên hệ chính quy sẽ tiếp tục được tổ chức dành cho các chuyên ngành đào tạo khác của Nhà trường trong năm học 2018 - 2019.