Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tham dự Hội thảo Mô hình Service-Learning trong giáo dục đại học

  • Posted: 03/10/2018
  • By: Admin
  • Comments: 2
Ngày 29/9/2018, tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Hồ Chí Minh đã diễn ra Hội thảo Mô hình Service-Learning trong giáo dục đại học.

Hội thảo chia sẻ những kiến thức cơ bản về mô hình Service Learning và những kinh nghiệm cũng như kết quả thực hiện mô hình này, từ các diễn giả đến từ các trường: Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hồng Kông, Đại học Kinh tế tài chính và Trug tâm CSDS.


Mô hình Service Learning được giới thiệu và chia sẻ bởi Giám đốc Trung tâm CSDS và Giám đốc trung tâm Service Learning- UEF. Đặc biệt là những bài học, ý kiến trao đổi kinh nghiệm đến từ Dr.Stephen Chi Fai Chan - Giám đốc trung tâm Service Learning - Trường Đại học Bách khoa Hong Kong (là một trong những trường đã áp dụng rất thành côg mô hình Service Learning trong công tác giáo dục đại học và kết nối cộng đồng trong và ngoài nước) đã đưa ra một số cách thức giải quyết được những vấn đề gặp phải khi áp dụng mô hình vào giảng dạy.


Tại hội thảo, đại diện Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ThS.KTS Phan Trần Kiều-Giám đốc trung tâm CEL-DAU cũng đã chia sẻ những câu chuyện, những dự án từ những bước đầu thực hiện mục tiêu phục vụ cộng đồng. Bên cạnh việc truyền đạt, trao đổi kinh nghiệm thực hiện, những dự án từ các trường khác nhau, hội thảo còn thành công hình thành mạng lưới kết nối các trường đại học, các tổ chức cộng đồng khác nhau.


Thôg qua đó, mỗi cộng đồng, mỗi trường học có được những động lực, sự hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình đưa mô hình Service Learning vào giáo dục đại học, đóng góp vào công cuộc phụng sự cộng đồng.