Cơ hội du học Úc theo học bổng Lãnh đạo Endeavour

  • Posted: 10/10/2018
  • By: Admin
  • Comments: 2
🎯Chương trình Lãnh đạo Endeavour mới niên khóa 2019 vừa thông báo chính thức nhận hồ sơ đến trước 12 giờ ngày 15/11/2018 (theo giờ Australia). Chương trình dành cho mọi lĩnh vực học tập và nghiên cứu, không giới hạn tuổi của ứng viên và nhận hồ sơ trực tuyến.

📛Các loại học bổng dành cho ứng viên quốc tế, trong đó có Việt Nam, như sau:
Bậc sau đại học (Postgraduate)
✔️Thạc sĩ: Trị giá học bổng lên tới 140.500 đô la Australia
✔️Tiến sĩ : Trị giá học bổng lên tới 272.500 đô la Australia
·👉Yêu cầu: IELTS 6.5 hoặc tương đương
Thời gian học tâp/ nghiên cứu là 2 năm cho khóa học Thạc sĩ và 4 năm cho khóa học Tiến sĩ

Nghiên cứu ngắn hạn (Research)
✔️Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài thạc sĩ, tiến sĩ đang thực hiện tại Việt Nam hoặc nghiên cứu sau tiến sĩ
💵Trị giá học bổng lên tới 24.500 đô la Australia
👉·Yêu cầu; IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận ở Australia)
Thời gian nghiên cứu từ 4 – 6 tháng ở Australia


Giáo dục nghề nghiệp (Vocational Education and Training)
✔️Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Australia
💵Trị giá học bổng lên tới 131.000 đô la Australia
👉Yêu cầu: IELTS 6.5 hoặc tương đương
Thời gian học tập từ 1 đến 2,5 năm

Học bổng Quản lý (Executive)
✔️Chương trình phát triển chuyên môn ngắn hạn
💵Trị giá học bổng lên tới 18.500 đô la Australia
👉Yêu cầu: IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Australia)
Thời gian nâng cao chuyên môn từ 1 – 4 tháng ở Australia

💯Đặc điểm của Học bổng Endeavour:
👉Không hạn chế độ tuổi
👉Không hạn chế ngành nghề, lĩnh vực
👉Nộp hồ sơ trực tuyến
·👉Hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Australia
---------------------------------------
☎️Thông tin chi tiết về mục tiêu của chương trình, các tiêu chí đánh giá, quy trình xét duyệt hồ sơ, xin vui lòng
🌏Truy cập trang web: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour để biết thêm thông tin về chương trình học bổng Endeavour.

🙆Các thắc mắc liên quan đến chương trình các bạn có thể gửi về: ELP.enquiries@scopeglobal.com trước ngày 8/11/2018
📞 hoặc liên hệ 024-3774 0139 (Chị Ngô Phương Linh, bộ phận Giáo dục Đại sứ quán Australia tại Việt Nam).