Đội ngũ cán bộ

Phùng Xuân Thọ

Trưởng phòng

Huỳnh Văn Sỹ

Phó trưởng phòng

Huỳnh Thị Minh Hiền

Phó trưởng phòng

Phạm Công Phúc

Tổ trưởng Công nghệ thông tin

Bùi Thị Thắm

Nhân viên