Đội ngũ cán bộ

Phạm Ngọc Đông

Trưởng phòng

Lê Văn Vũ

Phó trưởng phòng

Nguyễn Văn Mão

Nhân viên

Trương Văn Trí

Nhân viên