Đội ngũ cán bộ

Nguyễn Hải Hoàn

Trưởng phòng

Nguyễn Dạ Mỹ Linh

Chuyên viên KHCN

Dương Thị Cẩm Thạch

Chuyên viên truyền thông