Ban chấp hành

Lê Công Toàn

Bí thư Đảng ủy

Phạm Sỹ Hải

Phó bí thư Đảng ủy

Lê Công Toàn

Bí thư Đảng ủy

Cao Xuân Tịnh

Ủy viên Ban thường vụ (12/2017)

Phạm Sỹ Chức

Đảng ủy viên

Phạm Ngọc Đông

Đảng ủy viên

Trần Thị Mai Lan

Đảng ủy viên

Trần Thị Lệ Trinh

Đảng ủy viên (từ 5/2016)

Huỳnh Văn Sỹ

Đảng ủy viên

Ngô Tuấn Anh

Đảng uỷ viên (12/2017)