Ban chấp hành

Lê Công Toàn

Bí thư Đảng ủy

Phạm Sỹ Hải

Phó bí thư Đảng ủy

Cao Xuân Tịnh

Ủy viên Ban thường vụ (12/2017)

Phạm Sỹ Chức

Đảng ủy viên

Phạm Ngọc Đông

Đảng ủy viên

Trần Thị Mai Lan

Đảng ủy viên

Trần Thị Lệ Trinh

Đảng ủy viên (từ 5/2016)

Huỳnh Văn Sỹ

Đảng ủy viên

Ngô Tuấn Anh

Đảng uỷ viên (12/2017)