Thông báo v/v tổ chức thi lại lần 2 môn Giáo dục thể chất Học phần 1; Học phần 3 và học phần 5 Năm học 2016 – 2017
THÔNG BÁO

Tổ chức thi lại  lần 2 môn Giáo dục thể chất

Học phần 1; Học phần 3 và học phần 5

Năm học 2016 – 2017

 

Thực hiện kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2016 – 2017. Bộ môn GDTC đã lập kế hoạch tổ chức giảng dạy và tổ chức thi lại cho sinh viên các khóa. Được sự đồng ý của phòng Đào tạo về việc tổ chức giảng dạy học kỳ II năm học 2016 – 2017 và tổ chức thi lần 2, môn GDTC cho sinh viên các khóa 14 ( Học Phần 5); khóa 15 ( học phần 3) và khóa 16 ( học phần 1).

Bộ môn Giáo dục thể chất thông báo đến các lớp và sinh viên  được biết lịch thi lại lần II các học phần môn Giáo dục thể chất về thời gian thi và địa điểm cụ thể như sau:

I. Lịch thi, địa điểm và nội dung thi:

1. Thi lại học phần 1: ( Khóa 16 ).

- Vào lúc 14 giờ 00 Ngày 04/03/2017 ( Chiều Thứ 7). Tổ chức thi lại học phần 1 cho sinh viên khóa 16.

- Nội dung thi: Điền kinh

2. Thi lại học phần 3: ( Khóa 15).

- Vào lúc 14 giờ 00 Ngày 04/03/2017 ( Chiều Thứ 7) Tổ chức thi lại học phần 3 cho sinh viên khóa 15.

- Nội dung thi: Các môn học thể thao tự chọn

3. Thi lại học Phần 5: ( Khóa 14).

- Vào lúc 14 giờ 00 Ngày 04/03/2017 ( Chiều Thứ 7) Tổ chức thi lại học phần 5 cho sinh viên khóa 14.

II. Địa điểm: Trung tâm hội chợ Triển lãm TP Đà Nẵng

   Số 09 - Đường Cách Mạng Tháng Tám – TP Đà nẵng.

Lưu ý: Sinh viên đóng lệ phí thi lại tại phòng Tổng hợp, hoặc tại địa điểm thi, khi đi thi mang theo thẻ sinh viên, mặc đồng phục thể dục của trường.

Bộ môn Giáo dục thể chất thông báo lịch thi lại lần 2, các học phần môn Giáo dục thể chất năm học 2016 - 2017. Đề nghị lớp trưởng thông báo đến sinh viên lớp mình được biết và tham gia thi lại các học phần nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy định.