Lịch tập huấn tuyển toàn trường sinh năm 2017
THÔNG BÁO
Kính gửi
- Lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn
- Giảng viên, cán bộ và nhân viên toàn trường
Thực hiện chỉ thị của Ban Giám Hiệu về việc tập huấn công tác tư vấn tuyển sinh năm 2017, phòng Đào tạo thông báo đến lãnh đạo các phòng, khoa, bộ môn cùng toàn thể giảng viên, cán bộ và nhân viên toàn trường về thời gian và địa điểm tập huấn như sau:
Thời gian: Từ 09h30 đến 11h30
Địa điểm: Tại phòng 101
Ban Giám Hiệu yêu cầu các phòng, khoa, bộ môn thông báo đến từng giảng viên, cán bộ và nhân viên của đơn vị mình biết để dự tập huấn đúng giờ và đông đủ
GHI CHÚ: Giảng viên có giờ lên lớp trong thời gian tập huấn (09h30 đến 11h30 thứ bảy ngày 18/3/2017) cho phép sinh viên nghỉ học.