Lịch thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị cho sinh viên các khóa tốt nghiệp năm 2013 về trước nhưng chưa dự thi hoặc thi chưa đạt
THÔNG BÁO

Lịch thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị cho sinh viên các khóa tốt nghiệp năm

2013 về trước nhưng chưa dự thi hoặc thi chưa đạt

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức thi tốt nghiệp môn Lý luận chính trị

cho sinh viên các khóa tốt nghiệp năm 2013 về trước nhưng chưa dự thi hoặc thi chưa

đạt. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên các khóa tốt nghiệp năm 2013 về trước nhưng chưa dự thi

hoặc thi chưa đạt.

2. Nội dung thi: Theo đề cương (đăng tải trên Website Trường)

3. Thời gian: 08h00 thứ bảy ngày 14/5/2017, sinh viên có mặt tại phòng thi

4. Địa điểm: Tại phòng 601 Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, 566 Núi Thành,

Hải Châu, TP Đà Nẵng

5. Lệ phí thi và thủ tục đăng ký

- Lệ phí: 200.000 đồng/SV dự thi

- Thủ tục đăng ký: Sinh viên làm đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp môn lý luận

chính trị nộp về phòng Đào tạo và nộp lệ phí thi tại phòng Tài chính – Kế toán

trước ngày 14/5/2017.

6. Giấy tờ mang theo khi đi thi: Sinh viên mang theo Chứng minh nhân dân khi

vào phòng thi.

Nhận được thông báo này đề nghị phòng Đào tạo đưa lên Website Trường để

sinh viên biết đăng ký và tham gia dự thi, các khoa biết để hướng dẫn sinh viên.