THÔNG BÁO NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018

1. Mức học phí phải nộp:                                                                                                    ĐVT: đồng

- Mức học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên Khóa 2014 như sau:

Stt

Tên ngành học

Học phí

 

Đại học:

 

1

Thiết kế đồ họa; Thiết kế nội  thất

7.250.000

2

Kiến trúc; Quy hoạch vùng và đô thị

7.000.000

3

Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng DD&CN); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng ( Kỹ thuật HTĐT); Quản lý xây dựng

6.250.000

4

Kế toán; Tài chính Ngân hàng; Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ Anh

6.000.000

- Mức học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên Khóa 2015 như sau:

Stt

Tên ngành học

Học phí

 

Đại học:

 

1

Thiết kế đồ họa; Thiết kế nội  thất , Mỹ thuật đa phương tiện

7.500.000

2

Kiến trúc; Kiến trúc cảnh quan

7.250.000

3

Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng DD&CN); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng ( Kỹ thuật HTĐT); Quản lý xây dựng

6.500.000

4

Kế toán; Tài chính Ngân hàng; Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch, Tiếng Anh du lịch;Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung

6.250.000

- Mức học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên Khóa 2016 như sau:

Stt

Tên ngành học

Học phí

 

Đại học:

 

1

Thiết kế đồ họa; Thiết kế nội  thất , Mỹ thuật đa phương tiện

7.500.000

2

Kiến trúc; Kiến trúc cảnh quan

7.250.000

3

Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng DD&CN); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng ( Kỹ thuật HTĐT); Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin

6.500.000

4

Kế toán; Tài chính Ngân hàng; Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch, Tiếng Anh du lịch;Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc

6.250.000

- Mức học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018 của sinh viên Khóa 2017 như sau:

Stt

Tên ngành học

Học phí

I

Đại học:

 

1

Thiết kế đồ họa; Thiết kế nội  thất , Mỹ thuật đa phương tiện

7.750.000

2

Kiến trúc; Kiến trúc cảnh quan

7.500.000

3

Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng DD&CN); Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường; Kỹ thuật xây dựng ( Kỹ thuật HTĐT); Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin

6.750.000

4

Kế toán; Tài chính Ngân hàng; Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch, Tiếng Anh du lịch;Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Trung Quốc

6.500.000

II

Liên thông cao đẳng lên đại học:

 

 

1

Kỹ thuật công trình xây dựng (Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Xây dựng cầu đường)

      6.750.000

2

Kế toán;Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh

      6.500.000

2. Hình thức nộp:

Nộp bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính – Kế toán hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường:

Tên tài khoản: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Số tài khoản: 2000.201.348637

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đà Nẵng

Nội dung chuyển khoản cần ghi rõ: Họ tên, lớp của sinh viên, nộp học phí học kỳ nào. Sau khi chuyển tiền 7 ngày, sinh viên cần liên hệ với Phòng Tài chính – Kế toán để lấy Hóa đơn.

3. Thời hạn nộp học phí và đơn xin gia hạn học phí

 Học phí, đơn xin gia hạn học phí từ ngày 05/03/2018 đến ngày 05/04/2018

 * Những sinh viên có  hoàn cảnh khó khăn phụ huynh có thể làm đơn xin xác nhận của chính quyền địa phương ( có ký tên, đóng dấu của UBND phường, xã ) sẽ được phép nộp chậm học phí nhưng không chậm quá 2 tháng so với thời hạn quy định trên ( không chậm quá 05/06/2018 ).

4. Xử lý nộp chậm hoặc không nộp học phí:

- Nộp chậm sau thời gian quy định hoặc quá thời hạn được trường cho phép hoãn sinh viên sẽ bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến buộc thội học theo Quy chế Học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN hệ chính quy được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, không được xét thi đua khen thưởng năm và bị xếp loại kết quả rèn luyện trong học kỳ từ trung bình đến yếu.

- Nếu trước ngày thi giữa học kỳ hoặc cuối học kỳ, sinh viên vẫn chưa nộp học phí thì sẽ không được dự thi.

- Không nộp học phí 2 học kỳ sinh viên sẽ bị buộc thôi học