Lịch thi Lần 2 - HKI - Năm học (2017 - 2018) cập nhập ngày 29/01/2018
* Lưu ý : 
- Sinh viên chú ý buổi sáng có 2 ca thi bắt đầu thi 07h00 và 09h00 ; buổi chiều : 13h00 và 15h00
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15p; sau khi bắt đầu kiểm tra 15p sinh viên đến trễ không được dự thi.

Bấm vào đây để xem lịch thi