Hướng dẫn làm thủ tục thanh toán ra trường của sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 01/2018
- Thời gian nhận bằng: bắt đầu từ ngày 05/02/2018
- Địa điểm nhận bằng: Phòng Đào tạo

*Lưu ý:

1. Sinh viên phải hoàn thành “Phiếu thu thập ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về chất lượng ngành/chuyên ngành đào tạo”. Sinh viên truy cập mẫu phiếu trên website của Trường và kích chuột vào một ô thích hợp của mức độ lựa chọn cho từng tiêu chí của nội dung lấy ý kiến phản hồi (xem hướng dẫn tại đây).

2. Sinh viên tải mẫu Phiếu thanh toán ra trường trên website của Trường (hoặc tải về tại đây) và đến các đơn vị có tên trong phiếu để ký xác nhận.