Lịch thi Lần 2 - Khóa 17 - HKI - Năm học ( 2017 - 2018 )
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15'
- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên để làm thủ tục vào phòng thi

Bấm vào đây để xem lịch thi