Thông báo tổ chức thi lại môn Giáo dục thể chất Học phần 1, Học phần 3 và học Phần 5 Học kỳ I năm học 2017 – 2018

Thực hiện kế hoạch giảng dạy môn Giáo dục thể chất học kỳ II năm học 2017 – 2018. Bộ môn GDTC đã lập kế hoạch tổ chức giảng dạy và tổ chức thi lại cho sinh viên các khóa. Được sự thống nhất của Phòng Đào tạo về việc tổ thi lại lần 2 cho sinh viên các khóa 15 học phần 5; Khóa 16 học phần 3 và học phần 1 khóa 17 môn Giáo dục thể chất.

Bộ môn Giáo dục thể chất thông báo đến các lớp sinh viên lịch thi lại lần 2 các học phần môn Giáo dục thể chất về thời gian thi và địa điểm cụ thể như sau.

I. Lịch thi và nội dung thi:

1. Thi lại học phần 1: ( Khóa 17 )

- Vào lúc 07 giờ 30 Ngày 10/3/2018 ( Sáng thứ 7). Tổ chức thi lại học phần 1 cho sinh viên khóa 17.

- Nội dung thi:                 Môn điền kinh ( Chạy 100m)

2. Thi lại học phần 3: ( Khóa 16)

- Vào lúc 07 giờ 30 Ngày 10/3/2018 ( Sáng thứ 7). Tổ chức thi lại học phần 3 cho sinh viên khóa 16.

- Nội dung thi:                 Môn Thể thao tự chọn

3. Thi lại học phần 5: ( Khóa 15)

- Vào lúc 07 giờ 30 Ngày 10/3/2018 ( Sáng thứ 7). Tổ chức thi lại học phần 5 cho sinh viên khóa 15.

- Nội dung thi:                 Môn Thể thao tự chọn

II. Địa điểm: Trung tâm hội chợ Triển lãm TP Đà Nẵng

   Số 09 - Đường Cách Mạng Tháng Tám – TP Đà nẵng.

Lưu ý: Sinh viên đóng lệ phí thi lại tại phòng Tổng hợp, hoặc tại địa điểm thi, khi đi thi mang theo thẻ sinh viên, mặc đồng phục thể dục của trường.

Bộ môn Giáo dục thể chất thông báo tổ chức thi lại lần 2 các học phần môn Giáo dục thể chất đến các lớp. Đề nghị lớp trưởng thông báo đến sinh viên được biết và tham gia thi lại nghiêm túc.