Lịch thi Lần 1 - Đợt 1 - HK II - Năm học (2017 - 2018)
* Lưu ý : SV có mặt tại phòng thi trước giờ thi trong lịch thi 15' và mang theo thẻ sinh viên để làm thủ tục vào phòng thi


Bấm vào đây để xem lịch thi