Thông báo thay đổi Lịch thi kỹ năng Tin Học - Chuẩn đầu ra lần 4
Thông báo thay đổi Lịch thi kỹ năng Tin Học - Chuẩn đầu ra lần 4

Theo kế hoạch đã thông báo số 04/2018/TB-LT- PĐT; ngày 17/05/2018 của Phòng Đào tạo về việc tổ chức thi chuẩn đầu ra lần 4 kỹ năng " Tin học" với các nội dung: Lý thuyết & Thực hành. Tuy nhiên ngày 17/05/2018 trường có tổ chức " Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục " vì vậy lịch thi kỹ năng " Tin học" được chuyển sang vào lúc 08h00 ngày 19/05/2018 phòng thi "208"


Trân trọng !