THÔNG BÁO NGHỈ HỌC NGÀY 17/5/2018

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức Lễ Công bố Quyết định và đón nhận Giấy chứng nhận đạt chuẩn Quốc gia về kiểm định chất lượng giáo dục vào sáng ngày thứ năm, ngày 17/5/2018 tại nhà Hát trưng Vương Thành Phố Đà Nẵng.

          BGH thông báo để sinh viên được nghỉ học ngày 17/5/2018 và sẽ được bố trí học bù vào thời gian thích hợp, do GV bộ môn phụ trách giảng dạy đăng ký tại phòng Đào tạo.

                                                                   BAN GIÁM HIỆU