Lịch thi Lần 1 - Đợt 2 - HK II - Năm học (2017 - 2018) cập nhập ngày 01/06/2018
* Ghi chú : Lịch thi có các giờ thi là 07h00, 09h00, 13h00,15h00, 08h00, 14h00. Sinh viên có mặt trước giờ thi 20' và mang theo thẻ sinh viên để làm thủ tục vào phòng thi

Bấm vào đây để xem lịch thi