Hướng dẫn Thủ tục thanh toán ra trường của sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6/2018
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức lễ bế giảng khóa học và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các khóa 2013-2018, 2014- 2018 và liên thông cao đẳng lên đại học 2016-2018 vào lúc 7h30 Thứ Năm ngày 21/6/2018 tại Nhà hát Trưng Vương, số 35 Phan Châu Trinh, Thành phố Đà Nẵng.

Để chuẩn bị cho sinh viên hoàn tất thủ tục thanh toán ra trường và nhận bằng tốt nghiệp, Ban Giám hiệu thông báo một số công việc cần làm, như sau:

I. ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1. Sinh viên phải hoàn thành “Phiếu thu thập ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về chất lượng ngành/chuyên ngành đào tạo”. Xem hướng dẫn khảo sát tại đây

2. Từ ngày 18/6/2018, sinh viên tải mẫu Phiếu thanh toán ra trường trên website của Trường và đến các đơn vị có tên trong phiếu để ký xác nhận.

3. Sinh viên nộp phiếu Thanh toán ra trường đã ký xác nhận tại Văn phòng Khoa; trình thẻ sinh viên, CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để ký nhận bảng điểm và ký tên vào sổ nhận bằng tốt nghiệp trước 11h00 ngày 20/6/2018; riêng sinh viên thuộc khóa 2016-2018 hệ liên thông cao đẳng lên đại học hoàn thành các thủ tục này từ 7h30 đến 11h00 ngày 20/6/2018 . Giáo vụ khoa có trách nhiệm kiểm tra thông tin cá nhân và hướng dẫn sinh viên ký đủ và đúng quy định.

4. Sinh viên mặc lễ phục nghiêm chỉnh, có mặt tại Nhà hát Trưng Vương vào lúc 7h00 ngày 21/6/2018 để ổn định tổ chức. Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp theo trình tự quy định sẽ được công bố trên website của Trường vào ngày 20/6/2018. Sinh viên tuân thủ theo sự điều hành của cán bộ hướng dẫn để ngồi đúng vị trí.

5. Để mượn lễ phục nhận bằng tốt nghiệp, Trường yêu cầu mỗi sinh viên đã làm xong các thủ tục nêu trên, nộp lệ phí lễ phục 50.000đ và đặt cược 250.000 để mượn lễ phục. Thời gian mượn lễ phục bắt đầu từ 8h00 đến 17h00 ngày 20/6/2018 tại phòng 101 của Trường và hoàn trả lễ phục ngay sau khi kết thúc buổi lễ tại Nhà hát Trưng Vương. Tiền cược sẽ được trả lại khi sinh viên hoàn trả lễ phục; nhà trường sẽ không cho mượn lễ phục trong sáng ngày 21/6/2017 với bất kỳ trường hợp nào.

  Ghi chú:

- Những sinh viên các khóa trước được công nhận tốt nghiệp năm 2018 sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo từ ngày 30/6/2018;

- Những sinh viên chưa làm xong thủ tục thanh toán ra trường và không ký tên vào sổ nhận bằng sẽ không được nhận bằng tại lễ phát bằng ngày 21/6/2018.

II. ĐỐI VỚI CÁC KHOA

1. Nhận Phiếu thanh toán ra trường của sinh viên sau khi có đủ chữ ký xác nhận của các đơn vị có tên trong phiếu;

2. Hướng dẫn sinh viên ký nhận và phát cho sinh viên Bảng điểm kết quả học tập toàn khóa;

3. Hướng dẫn sinh viên ký sổ nhận bằng tốt nghiệp.

Thời gian thực hiện: từ 18/6/2018 đến hết 11h00 ngày 20/06/2018. Trước 11h30 ngày 20/6/2018 các khoa bàn giao sổ cấp bằng lại cho Phòng Đào tạo để tiếp tục giải quyết cho các sinh viên tốt nghiệp chưa làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt này.

III. ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG

1. Phòng Đào tạo :

- Bàn giao và tiếp nhận bảng điểm, sổ cấp bằng tốt nghiệp cho các Khoa;

- Hướng dẫn sinh viên thực hiện khảo sát chất lượng ngành/ chuyên ngành đào tạo;

- Lập danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp theo đợt, công bố trên website Trường vào ngày 20/6/2018.

2. Phòng Tổng hợp:

- Chuẩn bị đầy đủ lễ phục sinh viên nhận bằng tốt nghiệp,  phân công người cho sinh viên mượn và thu nhận lại lễ phục từ sinh viên.

3. Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài chính – Kế toán, Tổ thư viện, Đoàn thanh niên phân công người trực tại đơn vị để kiểm tra và ký xác nhận vào Phiếu thanh toán ra trường trong thời gian sinh viên làm thủ tục thanh toán ra trường.

 

  Yêu cầu các phòng, khoa, các đơn vị và sinh viên được công nhận tốt nghiệp thực hiện đúng theo Hướng dẫn này.