THỨ TỰ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN THUỘC KHÓA TỐT NGHIỆP THÁNG 6 NĂM 2018 (cập nhật ngày 19/06/2018)
STT Mã số
sinh viên
Họ và tên Ngày sinh Lớp Ngành
đào tạo
Xếp loại tốt nghiệp Đợt
1 1351010074 Trần Thanh Vân 03/02/1994 13KT1 Kiến trúc Xuất sắc 1
2 1351030221 Phạm Thị Hàng Na 18/08/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Xuất sắc 1
3 1351070015 Nguyễn Thị Phượng 18/12/1995 13DH Thiết kế đồ họa Xuất sắc 1
4 1351010141 Nông Tiến Chung 28/02/1995 13KT1 Kiến trúc Giỏi 2
5 1351010005 Võ Đình Hiệp 08/04/1995 13KT1 Kiến trúc Giỏi 2
6 1351010261 Trần Thị Thu Hoài 10/02/1995 13KT1 Kiến trúc Giỏi 2
7 1351010073 Nguyễn Ánh Linh 04/05/1995 13KT1 Kiến trúc Giỏi 2
8 1351010258 Nguyễn Hoàng Quân 09/11/1995 13KT1 Kiến trúc Giỏi 2
9 1351010152 Đỗ Mộng Hồng Trang 19/01/1994 13KT1 Kiến trúc Giỏi 2
10 1351010180 Lê Anh Tuấn 06/10/1995 13KT1 Kiến trúc Giỏi 2
11 1251010190 Nguyễn Thị Thuận My 30/06/1994 13KT2 Kiến trúc Giỏi 2
12 1351010277 Hồ Thanh Phú 21/08/1994 13KT2 Kiến trúc Giỏi 2
13 1351010299 Huỳnh Thị Bích Thuý 12/08/1995 13KT2 Kiến trúc Giỏi 2
14 1351010095 Nguyễn Thị Hồng Vân 08/04/1995 13KT2 Kiến trúc Giỏi 2
15 1351010033 Nguyễn Ngọc Trung Đô 05/03/1995 13KT3 Kiến trúc Giỏi 2
16 1351010328 Phan Thị Mỹ Hạnh 01/09/1995 13KT3 Kiến trúc Giỏi 2
17 1351010285 Lê Văn Hiếu 01/03/1995 13KT3 Kiến trúc Giỏi 2
18 1351010129 Nguyễn Thị Mỹ Hương 02/12/1995 13KT5 Kiến trúc Giỏi 2
19 1351010078 Hoàng Khắc Phi 25/11/1993 13KT5 Kiến trúc Giỏi 2
20 1351010047 Phạm Thị Nhung 11/12/1994 13KT6 Kiến trúc Giỏi 2
21 1251010174 Nguyễn Thị Ngọc Ninh 17/06/1994 13KT6 Kiến trúc Giỏi 2
22 1351020016 Lê Doãn Hoàn 26/01/1995 13QH QH vùng và đô thị Giỏi 2
23 1351020049 Đỗ Ngọc Quỳnh 01/09/1995 13QH QH vùng và đô thị Giỏi 2
24 1351020054 Nguyễn Trí Tuệ 16/10/1995 13QH QH vùng và đô thị Giỏi 2
25 1351070006 Cao Thị Thanh Dung 05/02/1995 13DH Thiết kế đồ họa Giỏi 2
26 1351070014 Quản Thu Huyền 23/10/1994 13DH Thiết kế đồ họa Giỏi 2
27 1351070016 Phan Ngọc Hoàng Long 01/03/1995 13DH Thiết kế đồ họa Giỏi 2
28 1351070042 Trần Bảo Tiểu My 11/02/1995 13DH Thiết kế đồ họa Giỏi 2
29 1351070052 Trương Thị Ngọc 09/03/1994 13DH Thiết kế đồ họa Giỏi 2
30 1351090205 Trần Mai Trâm 03/11/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Giỏi 2
31 1351090026 Lê  Duy 20/07/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Giỏi 2
32 1351090021 Nguyễn Thị Quỳnh Giao 08/06/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Giỏi 2
33 1351090022 Lê Thị Thảo 19/04/1994 13NT2 Thiết kế nội thất Giỏi 2
34 1351050071 Tán Thị Như Bình 02/09/1995 13DT Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Giỏi 3
35 1351030174 Đỗ Hoàng Hiệp 16/01/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
36 1351030251 Nguyễn Thanh Tùng 17/07/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
37 1351030119 Trần Văn Lợi 27/02/1995 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
38 1351030037 Trịnh Đức Ngọc 10/09/1995 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
39 1351030029 Lê Thị Trang 19/05/1994 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
40 1351030085 Phạm Ngọc Tuyền 17/10/1995 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
41 1351030060 Âu Dương Đan 11/11/1994 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
42 1351030124 Nguyễn Tấn Phước 21/06/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
43 1351030170 Nguyễn Văn Phương 21/02/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
44 1351030032 Đậu Xuân Thọ 24/04/1993 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
45 1351030178 Lê Trung Tín 20/10/1995 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
46 1351030247 Trần Tiến Dũng 02/03/1995 13XD5 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
47 1351030222 Trần Văn Tuyển 02/03/1995 13XD5 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
48 1351030176 Đỗ Quang Văn 01/01/1995 13XD5 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
49 1351030229 Lê Khánh Vy 24/08/1995 13XD5 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
50 1351030096 Lê Minh Phước 21/05/1995 13XD6 Kỹ thuật xây dựng Giỏi 3
51 1351040048 Lâm Đình Hiệp 13/10/1995 13CD2 Kỹ thuật XD công trình giao thông Giỏi 3
52 1351040127 Nguyễn Bá Tiến 07/01/1995 13CD2 Kỹ thuật XD công trình giao thông Giỏi 3
53 1351040086 Phạm Văn 16/07/1995 13CD2 Kỹ thuật XD công trình giao thông Giỏi 3
54 1457010066 Ksor  Candy 28/08/1992 14TA1 Ngôn ngữ Anh  Giỏi 3
55 1457010002 Phan Thị Kim Chi 23/04/1996 14TA1 Ngôn ngữ Anh  Giỏi 3
56 1457010010 Trần Thị Mỹ Huệ 15/03/1996 14TA1 Ngôn ngữ Anh  Giỏi 3
57 1457010016 Đặng Thị Tùng Lân 27/07/1996 14TA1 Ngôn ngữ Anh  Giỏi 3
58 1457010019 Lê Thị Diệu Linh 04/04/1996 14TA1 Ngôn ngữ Anh  Giỏi 3
59 1457010027 Đỗ Thị Hoài Thương 04/06/1996 14TA1 Ngôn ngữ Anh  Giỏi 3
60 1457010105 Nguyễn Thị Thúy 05/05/1996 14TA1 Ngôn ngữ Anh  Giỏi 3
61 1457010014 Lê Thị Tình 10/10/1996 14TA1 Ngôn ngữ Anh  Giỏi 3
62 1457010001 Đinh Thị Huyền Trang 13/12/1995 14TA1 Ngôn ngữ Anh  Giỏi 3
63 1457010102 Nguyễn Thị Kim Yến 20/10/1996 14TA1 Ngôn ngữ Anh  Giỏi 3
64 1457010017 Nguyễn Thị Phượng 20/03/1996 14TA2 Ngôn ngữ Anh  Giỏi 3
65 1351060030 Bùi Thị Phương 26/08/1995 13QL Quản lý xây dựng Giỏi 3
66 1351060040 Nguyễn Thị Hồng Thi 02/05/1995 13QL Quản lý xây dựng Giỏi 3
67 1351060046 Nguyễn Xuân Út 20/10/1995 13QL Quản lý xây dựng Giỏi 3
68 1351060022 Ngô Thị Hoàng Y 15/04/1995 13QL Quản lý xây dựng Giỏi 3
69 1454010036 Nguyễn Thị Lan Anh 07/07/1995 14KH Kế toán Giỏi 4
70 1454010048 Trương Hà Ngọc Ánh 05/11/1996 14KH Kế toán Giỏi 4
71 1454010068 Lê Mỹ Hòa 13/05/1996 14KH Kế toán Giỏi 4
72 1454010019 Lê Thị Hoài 10/05/1996 14KH Kế toán Giỏi 4
73 1454010010 Võ Thị Hương 20/10/1996 14KH Kế toán Giỏi 4
74 1454010078 Phạm Thị Ni Na 26/01/1996 14KH Kế toán Giỏi 4
75 1454010053 Cao Thị Thảo 16/08/1996 14KH Kế toán Giỏi 4
76 1454010084 Phạm Thị Hiền Thương 30/11/1995 14KH Kế toán Giỏi 4
77 1454010049 Kiều Thị Thùy 27/02/1995 14KH Kế toán Giỏi 4
78 1454010058 Hoàng Thị Ngọc Trâm 16/04/1996 14KH Kế toán Giỏi 4
79 1454010064 Bùi Thị Huyền Trang 12/05/1996 14KH Kế toán Giỏi 4
80 1454010008 Lê Thị Huyền Trang 21/08/1996 14KH Kế toán Giỏi 4
81 1454010015 Ngô Hà Phương Trinh 20/10/1996 14KH Kế toán Giỏi 4
82 1454010017 Trương Thị Nhã Uyên 24/11/1996 14KH Kế toán Giỏi 4
83 1454010077 Bùi Thị Yến 25/04/1995 14KH Kế toán Giỏi 4
84 1454030061 Đỗ Hoàng Diệu Duyên 26/12/1996 14QT Quản trị kinh doanh Giỏi 4
85 1454030067 Nguyễn Thị Hoài Hiệp 09/06/1995 14QT Quản trị kinh doanh Giỏi 4
86 1454030048 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 18/12/1996 14QT Quản trị kinh doanh Giỏi 4
87 1454030072 Phạm Thị Bích Phượng 27/06/1995 14QT Quản trị kinh doanh Giỏi 4
88 1454030051 Lê Thị Thu Uyên 02/08/1996 14QT Quản trị kinh doanh Giỏi 4
89 1454030071 Cù Thị Tường Vi 13/12/1996 14QT Quản trị kinh doanh Giỏi 4
90 1454030050 Trần Thanh Viên 24/11/1996 14QT Quản trị kinh doanh Giỏi 4
91 1454030054 Cao Thị Kim Xuyến 13/06/1995 14QT Quản trị kinh doanh Giỏi 4
92 1454020023 Phạm Tiến Dũng 18/09/1996 14NH Tài chính ngân hàng Giỏi 4
93 1454020015 Văn Thế Hoàng 26/02/1992 14NH Tài chính ngân hàng Giỏi 4
94 1351010057 Nguyễn Chí Tuấn Anh 28/03/1994 13KT1 Kiến trúc Khá 5
95 1351010042 Nguyễn Nhật Anh 03/05/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
96 1251010145 Nguyễn Văn Chương 05/01/1994 13KT1 Kiến trúc Khá 5
97 1351010281 Phạm Công Chương 07/02/1995 13KT1 Kiến trúc Trung bình 5
98 1251010093 Trương Công Định 04/06/1994 13KT1 Kiến trúc Khá 5
99 1351010379 Đặng  Đồng 20/11/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
100 1351010150 Nguyễn Thị Thùy Dung 07/06/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
101 1351010320 Nguyễn Quang Dũng 25/06/1994 13KT1 Kiến trúc Khá 5
102 1351010227 Phạm Ngọc Dương 17/09/1995 13KT1 Kiến trúc Trung bình 5
103 1351010280 Đào Thị Hường 27/09/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
104 1351010100 Võ Nguyễn Quỳnh 07/09/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
105 1351010089 Lê Khánh Linh 18/10/1994 13KT1 Kiến trúc Khá 5
106 1351010335 Nguyễn Thị Hằng Linh 20/01/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
107 1351010081 Phạm Khánh Linh 08/10/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
108 1351010294 Nguyễn Quý Lưu 24/02/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
109 1051010132 Đặng Thế Mạnh 15/07/1987 13KT1 Kiến trúc Khá 5
110 1351010096 Nguyễn Thảo Nguyên 24/10/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
111 1351010034 Nguyễn Thiện Nhân 07/04/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
112 1351010204 Nguyễn Kông Nhật 01/01/1994 13KT1 Kiến trúc Khá 5
113 1351010278 Trần Hoàng Nhật 05/10/1995 13KT1 Kiến trúc Trung bình 5
114 1351010192 Lê Ngọc Nhựt 15/07/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
115 1351010225 Nguyễn Văn Pháp 30/11/1994 13KT1 Kiến trúc Khá 5
116 1351010159 Phạm Quốc Tấn 11/06/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
117 1351010158 Nguyễn Lê Yến Thanh 22/02/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
118 1351010175 Võ Văn Thiên 05/08/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
119 1351010139 Nguyễn Thái Thư 20/02/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
120 1351010318 Nguyễn Quốc Trường 26/03/1995 13KT1 Kiến trúc Trung bình 5
121 1351010143 Trần Văn Tuấn 22/12/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 5
122 1351010027 Bùi Tuấn Anh 17/09/1993 13KT2 Kiến trúc Khá 5
123 1351010107 Phạm Trọng Ba 26/10/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 5
124 1351010355 Huỳnh Trọng Bình 05/03/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
125 1351010045 Dương Tiến Công 11/09/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
126 1351010360 Lê Ngọc Cường 26/09/1994 13KT2 Kiến trúc Trung bình 6
127 1351010341 Trần Mạnh Cường 06/08/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
128 1351010210 Trần Văn Đạt 14/06/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
129 1351010284 Nguyễn Xuân Diệu 25/03/1994 13KT2 Kiến trúc Khá 6
130 1351010120 Lê Thanh Hải 27/03/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
131 1351010363 Võ Hoàng Hiếu 22/03/1992 13KT2 Kiến trúc Trung bình 6
132 1351010224 Nguyễn Bảo Hòa 13/03/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
133 1351010104 Bùi Văn Hoàng 16/06/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
134 1251010125 Nguyễn Vũ Hoàng 21/06/1993 13KT2 Kiến trúc Trung bình 6
135 1351010190 Phạm Tấn Hoàng 03/09/1995 13KT2 Kiến trúc Trung bình 6
136 1351010378 Hoàng Phi Hùng 05/07/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
137 1351010079 Nguyễn Thanh Hùng 06/12/1994 13KT2 Kiến trúc Khá 6
138 1351010223 Nguyễn Xuân Hùng 20/05/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
139 1351010035 Lê Đỗ Lâm Huy 14/12/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
140 1351010006 Nguyễn Quốc Huy 25/10/1994 13KT2 Kiến trúc Trung bình 6
141 1351010195 Nguyễn Tuấn Khanh 12/02/1994 13KT2 Kiến trúc Khá 6
142 1351010259 Nguyễn Hà Lâm 13/07/1994 13KT2 Kiến trúc Khá 6
143 1351010263 Nguyễn Văn Long 29/04/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
144 1351010247 Trương Phan Long 04/10/1994 13KT2 Kiến trúc Khá 6
145 1351010207 Trần Phương Nam 01/09/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
146 1351010021 Thái Khắc Phúc 22/09/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
147 1351010323 Đặng Minh Quân 08/05/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
148 1351010283 Trương Văn Tế 07/07/1995 13KT2 Kiến trúc Trung bình 6
149 1351010327 Nguyễn Lê Việt Thắng 18/03/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
150 1351010380 Trương Mậu Thông 02/09/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
151 1351010340 Ngô Quốc Toản 25/08/1995 13KT2 Kiến trúc Trung bình 6
152 1351010231 Phạm Thị Thanh Trang 23/04/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 6
153 1351010128 Mai Thị Nhật Trinh 05/09/1994 13KT2 Kiến trúc Khá 6
154 1351010345 Lê Quang Trung 29/09/1994 13KT2 Kiến trúc Khá 7
155 1351010700 Trần Bảo Trung 18/02/1994 13KT2 Kiến trúc Khá 7
156 1351010216 Võ Khánh Trung 17/09/1995 13KT2 Kiến trúc Trung bình 7
157 1351010174 Nguyễn Thanh Tùng 12/03/1995 13KT2 Kiến trúc Trung bình 7
158 1351010145 Nguyễn  Tửu 15/01/1995 13KT2 Kiến trúc Khá 7
159 1351010315 Trần Trung Anh 24/02/1994 13KT3 Kiến trúc Trung bình 7
160 1351010083 Nguyễn Khắc Cảnh 17/04/1994 13KT3 Kiến trúc Khá 7
161 1351010070 Lê Mạnh Cường 20/04/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
162 1351010111 Huỳnh Sĩ Đan 06/02/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
163 1351010381 Phạm Ngọc Đạt 18/10/1992 13KT3 Kiến trúc Trung bình 7
164 1351010186 Trần Thị Kiều Diễm 09/04/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
165 1351010046 Nguyễn Thành Đô 01/11/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
166 1351010303 Lê Đức Đông 18/11/1994 13KT3 Kiến trúc Khá 7
167 1351010153 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 23/03/1993 13KT3 Kiến trúc Khá 7
168 1351010336 Nguyễn Châu Hiền 12/05/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
169 1351010275 Ngô Đình Hoàng 22/11/1995 13KT3 Kiến trúc Trung bình 7
170 1351010108 Đoàn Thị Thanh Hương 08/04/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
171 1351010173 Nguyễn Thị Thu Hương 20/05/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
172 1351010374 Võ Thái Huy 26/12/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
173 1351010090 Lâm Văn Lộc 01/01/1994 13KT3 Kiến trúc Khá 7
174 1351010066 Nguyễn Thị Lương 29/11/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
175 1351010121 Võ Văn Nam 01/05/1994 13KT3 Kiến trúc Trung bình 7
176 1351010082 Hoàng Khắc Ngọc 24/03/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
177 1351010112 Phan Trung Nhân 09/07/1995 13KT3 Kiến trúc Trung bình 7
178 1351010101 Nguyễn Văn Phong 03/02/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
179 1351010301 Huỳnh Phước Phúc 23/08/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
180 1351010286 Lê Thị Phương 21/09/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
181 1351010249 Ngô Văn Phương 07/02/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
182 1351010080 Doãn Văn Tâm 13/10/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
183 1351010138 Nguyễn Hà Thu 26/11/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 7
184 1351010075 Nguyễn Việt Tiến 02/07/1992 13KT3 Kiến trúc Khá 8
185 1351010165 Phan Bữu Tiến 08/09/1994 13KT3 Kiến trúc Khá 8
186 1351010147 Trần Ngọc Tuấn 23/02/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 8
187 1351010289 Nguyễn Văn Tùng 12/06/1995 13KT3 Kiến trúc Trung bình 8
188 1351010262 Dương Thế Viền 14/07/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 8
189 1351010068 Tô Trường 26/03/1995 13KT3 Kiến trúc Trung bình 8
190 1351010048 Trần Bá Vượng 08/02/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 8
191 1351010256 Nguyễn Thanh Vỹ 14/10/1995 13KT3 Kiến trúc Khá 8
192 1351010206 Lê Thị Hồng Xinh 12/02/1994 13KT3 Kiến trúc Khá 8
193 1351010015 Nguyễn Công An 23/02/1994 13KT4 Kiến trúc Trung bình 8
194 1351010218 Nguyễn Hữu Anh 15/02/1995 13KT4 Kiến trúc Trung bình 8
195 1351010181 Nguyễn Thị Ngọc Anh 14/10/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 8
196 1351010237 Trần Ngọc Anh 22/07/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 8
197 1351010133 Vũ Việt Anh 04/01/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 8
198 1351010268 Đường Mạnh Đạt 13/08/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 8
199 1351010077 Bùi Kim Đức 30/09/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 8
200 1351010084 Hoàng Anh Dũng 15/12/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 8
201 1351010185 Trịnh Quang Giáp 12/01/1993 13KT4 Kiến trúc Khá 8
202 1351010029 Nguyễn Tài Hải 01/02/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 8
203 1351010274 Phan Nguyễn Văn Khoa 19/07/1995 13KT4 Kiến trúc Trung bình 8
204 1351010383 Nguyễn Hồng Khôi 20/07/1994 13KT4 Kiến trúc Khá 8
205 1351010140 Trần Phi Long 25/02/1994 13KT4 Kiến trúc Trung bình 8
206 1351010198 Đinh Thanh Mỹ 10/04/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 8
207 1351010241 Nguyễn Thị Na 19/09/1994 13KT4 Kiến trúc Khá 8
208 1351010127 Phan Bảo Ngọc 25/09/1995 13KT4 Kiến trúc Trung bình 8
209 1351010118 Lê Tấn Nhân 08/02/1994 13KT4 Kiến trúc Khá 8
210 1351010091 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/11/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 8
211 1351010036 Đinh Văn Phát 11/01/1995 13KT4 Kiến trúc Trung bình 8
212 1351010169 Tưởng Ngọc Thạch 20/02/1994 13KT4 Kiến trúc Khá 8
213 1351010214 Nguyễn Thị Phương Thảo 02/05/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 8
214 1351010325 Nguyễn Thị Thế 12/02/1994 13KT4 Kiến trúc Khá 9
215 1351010093 Lê Văn Thịnh 24/12/1995 13KT4 Kiến trúc Trung bình 9
216 1351010028 Trần Thị Huệ Thu 25/09/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 9
217 1351010290 Dương Ái Thuận 10/01/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 9
218 1351010229 Nguyễn Thức Thuận 16/08/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 9
219 1351010098 Lê Thị Anh Thương 14/09/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 9
220 1351010043 Lê Thị Thúy 20/08/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 9
221 1351010199 Nguyễn Minh Tiến 30/11/1994 13KT4 Kiến trúc Khá 9
222 1351010049 Mai Hữu Tín 02/06/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 9
223 1351010114 Phùng Tấn Toàn 01/09/1995 13KT4 Kiến trúc Khá 9
224 1351010250 Hồ Sỹ Trọng 19/09/1993 13KT4 Kiến trúc Trung bình 9
225 1351010339 Nguyễn Văn Tứ 02/09/1986 13KT4 Kiến trúc Khá 9
226 1351010009 Lê Thế Tuân 05/12/1995 13KT4 Kiến trúc Trung bình 9
227 1351010359 Đỗ Đình Vân 29/09/1995 13KT4 Kiến trúc Trung bình 9
228 1351010056 Ngô Đình Vương 30/01/1995 13KT4 Kiến trúc Trung bình 9
229 1351010149 Hồ Thị Phương Anh 02/05/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 9
230 1351010329 Nguyễn Đức Anh 10/11/1994 13KT5 Kiến trúc Khá 9
231 1351010064 Nguyễn Tuấn Anh 05/09/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 9
232 1351010023 Phan Lan Anh 22/02/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 9
233 1351010008 Lê Khắc Chung 18/02/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 9
234 1351010131 Lê Chí Cương 04/03/1995 13KT5 Kiến trúc Trung bình 9
235 1351010106 Nguyễn Văn Đại 19/04/1993 13KT5 Kiến trúc Khá 9
236 1351010162 Phan Thành Đạt 08/10/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 9
237 1351010326 Trần Văn Dinh 17/10/1994 13KT5 Kiến trúc Khá 9
238 1351010304 Hoàng Tài Đức 25/03/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 9
239 1351010302 Nguyễn Hồng Đức 11/10/1994 13KT5 Kiến trúc Khá 9
240 1351010257 Hoàng Trung Dũng 27/11/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 9
241 1351010251 Lê Duy Duy 30/11/1994 13KT5 Kiến trúc Khá 9
242 1351010105 Trần Ngọc 26/05/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 9
243 1351010267 Trần Văn Huy 24/04/1995 13KT5 Kiến trúc Trung bình 9
244 1351010117 Phạm Văn Khuê 10/01/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 10
245 1351010220 Nguyễn Ngọc Linh 16/10/1995 13KT5 Kiến trúc Trung bình 10
246 1351010026 Hoàng Hải Nam 05/10/1994 13KT5 Kiến trúc Trung bình 10
247 1351010344 Phạm Duy Nam 07/07/1995 13KT5 Kiến trúc Trung bình 10
248 1351010322 Phạm Khắc Nam 10/04/1994 13KT5 Kiến trúc Trung bình 10
249 1351010240 Phạm Thị Thu Nga 08/05/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 10
250 1351010270 Cao Quang Nghị 02/09/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 10
251 1351010200 Nguyễn Đình Ngọc 03/10/1993 13KT5 Kiến trúc Khá 10
252 1351010102 Nguyễn Viết Phúc 14/01/1993 13KT5 Kiến trúc Khá 10
253 1351010193 Trịnh Thị Như Phước 29/10/1994 13KT5 Kiến trúc Khá 10
254 1351010097 Phạm Minh Quang 20/08/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 10
255 1351010178 Trần Văn Quí 10/02/1994 13KT5 Kiến trúc Khá 10
256 1351010239 Nguyễn Tấn Tài 10/10/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 10
257 1351010051 Đào Văn Thái 15/07/1995 13KT5 Kiến trúc Trung bình 10
258 1351010201 Nguyễn Văn Thiện 08/07/1994 13KT5 Kiến trúc Khá 10
259 1351010279 Phạm Thùy Trang 28/01/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 10
260 1351010052 Lê Anh Truyền 10/08/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 10
261 1351010157 Ngô Anh Tuấn 02/12/1994 13KT5 Kiến trúc Trung bình 10
262 1351010255 Nguyễn Minh Tuấn 22/02/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 10
263 1351010041 Nguyễn Tiến Tùng 09/08/1995 13KT5 Kiến trúc Khá 10
264 1351010266 Cao Thị Ánh 23/02/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 10
265 1351010016 Vũ Đức Cảnh 01/12/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 10
266 1351010386 Phan Xuân Chung 06/09/1994 13KT6 Kiến trúc Khá 10
267 1351010391 Nguyễn Tiến Đạt 24/08/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 10
268 1351010011 Doãn Hữu Đồng 29/12/1994 13KT6 Kiến trúc Khá 10
269 1351010243 Nguyễn Đình Đức 16/04/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 10
270 1351010351 Nguyễn Mạnh Dương 05/11/1994 13KT6 Kiến trúc Khá 10
271 1351010007 Nguyễn Văn Hải 09/01/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 10
272 1351010233 Phan Thị Thu Hằng 18/05/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 10
273 1351010228 Nguyễn Minh Hạnh 09/05/1995 13KT6 Kiến trúc Trung bình 10
274 1351010350 Phùng Thị Thu Hiền 07/11/1994 13KT6 Kiến trúc Khá 11
275 1351010287 Nguyễn Hữu Hiệp 26/11/1994 13KT6 Kiến trúc Khá 11
276 1351010061 Phạm Đình Hiếu 15/01/1994 13KT6 Kiến trúc Khá 11
277 1351010196 Đoàn Ngọc Hiệu 05/04/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
278 1351010389 Nguyễn Đăng Hoàng 19/08/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
279 1351010388 Trần Văn Hợi 02/04/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
280 1351010171 Trần Đăng Hướng 23/07/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
281 1351010019 Nguyễn Thu Hường 26/12/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
282 1351010166 Lưu Anh Khoa 29/08/1995 13KT6 Kiến trúc Trung bình 11
283 1351010376 Trương Công Lộc 01/08/1995 13KT6 Kiến trúc Trung bình 11
284 1351010001 Trần Văn Luật 06/05/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
285 1351010342 Võ Thị Quỳnh Ly 01/11/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
286 1351010040 Lê Minh Nghĩa 17/11/1994 13KT6 Kiến trúc Khá 11
287 1351010054 Phùng Thế Bảo Ngọc 22/11/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
288 1351010349 Nguyễn Phương Nhung 28/11/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
289 1351010311 Nguyễn Đắc Sáu 19/09/1995 13KT6 Kiến trúc Trung bình 11
290 1351010293 Nguyễn Thanh Sơn 04/01/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
291 1351010292 Nguyễn Công Tài 23/02/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
292 1351010151 Nguyễn Thiên Thanh 19/01/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
293 1351010187 Phạm Hồng Thanh 07/02/1994 13KT6 Kiến trúc Khá 11
294 1351010332 Nguyễn Thị Như Thảo 20/11/1994 13KT6 Kiến trúc Khá 11
295 1351010012 Trần Nhật Thịnh 20/03/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
296 1351010377 Nguyễn Thị Minh Trang 10/08/1994 13KT6 Kiến trúc Khá 11
297 1351010260 Lê Minh Trí 01/05/1995 13KT6 Kiến trúc Trung bình 11
298 1351010017 Hà Văn Trung 12/04/1995 13KT6 Kiến trúc Trung bình 11
299 1351010094 Phạm  Tuân 04/08/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
300 1351010215 Phan Lê Văn 08/01/1995 13KT6 Kiến trúc Khá 11
301 1251010243 Đoàn Văn Vinh 16/07/1993 13KT6 Kiến trúc Khá 11
302 1351010208 Hồ Lê Quốc Huy 26/07/1995 13KT1 Kiến trúc Khá 11
303 1351010038 Nguyễn Văn Lợi 18/12/1994 13KT4 Kiến trúc Khá  11
304 1351010273 Hoàng Văn Thiện 11/12/1994 13KT4 Kiến trúc Trung bình 11
305 1351010013 Lê Đức Thịnh 03/10/1995 13KT5 Kiến trúc Trung bình 11
306 1351020039 Đặng Tuấn Anh 14/03/1993 13QH QH vùng và đô thị Trung bình 12
307 1351020010 Lê Bá Tuấn Anh 21/08/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
308 1351020002 Nguyễn Ngọc Nữ Anh 04/03/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
309 1351020030 Nguyễn Công Bằng 23/11/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
310 1351020031 Trịnh Quốc Bảo 24/05/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
311 1351020006 Hoàng Trọng Bảo 30/09/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
312 1351020009 Nguyễn Hữu Cường 09/11/1994 13QH QH vùng và đô thị Trung bình 12
313 1351020044 Ngô Đức Đạt 29/03/1994 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
314 1351020034 Đặng Thị Diên 24/03/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
315 1351020021 Hoàng Thị Thanh 18/03/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
316 1351020037 Vũ Đình Hòa 12/05/1992 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
317 1351020001 Vũ Ngọc Huy 19/05/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
318 1351020005 Trần Quốc Huy 14/04/1995 13QH QH vùng và đô thị Trung bình 12
319 1351020028 Hoàng Trọng Kha 31/01/1994 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
320 1351020035 Đào Văn Khoa 03/05/1994 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
321 1351020027 Trương Thế Nhân 02/09/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
322 1351020033 Nguyễn Hoài Nhi 18/09/1994 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
323 1351020017 Lê Thị Hoàng Phượng 05/06/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
324 1351020013 Trần Đình Quyết 10/09/1993 13QH QH vùng và đô thị Trung bình 12
325 1351020024 Nguyễn Hữu Sinh 10/02/1995 13QH QH vùng và đô thị Trung bình 12
326 1351020011 Lê Hữu Thái 24/08/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
327 1351020004 Trần Quang Thành 29/09/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
328 1351020038 Phan Công Thiện 13/09/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
329 1351020012 Trần Văn 04/07/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
330 1351020032 Nguyễn Lê Cát Tường 01/01/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
331 1351020060 Trần Minh Vương 10/10/1995 13QH QH vùng và đô thị Khá 12
332 1351070011 Võ Thị Vân Anh 15/08/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
333 1351070007 Trần Quốc Bảo 06/11/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
334 1351070047 Phạm Tiến Châu 28/12/1995 13DH Thiết kế đồ họa Trung bình 13
335 1351070053 Nguyễn Hùng Cường 12/09/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
336 1351070019 Nguyễn Mạnh Cường 13/06/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
337 1251090001 Lê Thị Thúy Diệu 12/10/1994 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
338 1351070070 Châu Thị Hồng Dung 20/08/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
339 1351070013 Trần Minh Giang 20/02/1995 13DH Thiết kế đồ họa Trung bình 13
340 1351070003 Doãn Thị 15/01/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
341 1351070080 Đinh Sơn Hải 11/09/1994 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
342 1351070031 Trịnh Thị Hạnh 06/09/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
343 1351070083 Hoàng Văn Hạnh 20/12/1994 13DH Thiết kế đồ họa Trung bình 13
344 1351070032 Nguyễn Việt Hiệp 17/10/1993 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
345 1351070004 Trần Thị Khánh Hoà 08/08/1994 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
346 1351070081 Huỳnh Thế Hùng 10/08/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
347 1351070036 Trương Thế Khang 04/04/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
348 1351070030 Phan Ngọc Khoa 28/10/1994 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
349 1351070041 Huỳnh Thị Luận 04/10/1994 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
350 1351070202 Nguyễn Tấn Lực 29/09/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
351 1351070084 Nguyễn Thị Ly 10/01/1994 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
352 1351070056 Nguyễn Hùng Mạnh 16/12/1994 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
353 1351070200 Đoàn Thị Thanh Mỹ 27/09/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
354 1351070039 Nguyễn Thị Vũ Nhạn 01/08/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
355 1351070201 Lê Văn Nhật 25/01/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 13
356 1351070028 Lê Hoàng Nhi 11/07/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
357 1351070027 Bùi Thị Mỹ Nữ 14/10/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
358 1351070020 Nguyễn Văn Phán 10/12/1994 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
359 1351070045 Phạm Thị Trúc Quyên 24/03/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
360 1351070068 Trần Thảo Quyên 26/07/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
361 1351070057 Võ Minh Quyên 30/10/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
362 1351070066 Nguyễn Thị Thuý Quỳnh 07/10/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
363 1351070078 Phùng Tấn Sỹ 17/03/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
364 1351070071 Nguyễn Thị Tâm 20/11/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
365 1351070063 Đậu Quyết Thắng 10/08/1994 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
366 1351070024 Lê Minh Thắng 05/09/1994 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
367 1351070005 Phan Thị Thanh Thanh 23/03/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
368 1351070072 Mai Xuân Thọ 20/10/1994 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
369 1351070035 Hồ Tấn Trà 20/07/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
370 1351070060 Nguyễn Thị Hồng Trà 20/12/1993 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
371 1351070002 Trần Nguyễn Quế Trâm 20/11/1994 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
372 1351070065 Nguyễn Hùng Tuấn 18/03/1993 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
373 1351070008 Nguyễn Thành Tuấn 22/02/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
374 1251070019 Cao Đăng Tùng 18/12/1994 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
375 1351070062 Huỳnh Quang Tuyến 14/02/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
376 1351070034 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/01/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
377 1351070012 Trần Lý Hoàng Uyên 30/03/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
378 1351070054 Nguyễn Thị Bích Vân 27/02/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
379 1351070023 Trương Thị Hồng Vy 05/05/1995 13DH Thiết kế đồ họa Khá 14
380 1351090047 Lê Ngô Hồng Anh 21/01/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
381 1351090091 Nguyễn Thị Châu 10/06/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
382 1351090031 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 27/10/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
383 1351090051 Hồ Thùy Dung 19/08/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
384 1351090121 Đinh Thị Thùy Dương 18/02/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
385 1351090041 Nguyễn Ngọc Hân 12/04/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
386 1351090042 Lê Khắc Hiệp 04/03/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
387 1351090057 Lê Thị Huế 03/12/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
388 1351090033 Phạm Ngọc Huy 11/10/1994 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
389 1351090058 Nguyễn Như Trúc Linh 28/11/1994 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
390 1351090018 Nguyễn Thị Thảo Linh 06/02/1994 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
391 1351090012 Võ Thị Ánh Nguyệt 17/02/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
392 1351090118 Lê Thị Quỳnh Như 08/10/1994 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
393 1351090006 Lê Thị Oanh 07/12/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
394 1351090114 Trần Ngọc Quý 13/11/1994 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
395 1351090028 Nguyễn Văn Tài 10/05/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
396 1351090090 Hán Duy Thạch 18/08/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
397 1351090109 Trần Ngô Gia Thức 25/07/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
398 1351090054 Nguyễn Thế Toàn 22/07/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
399 1351090070 Thái Thị Thùy Trang 01/06/1994 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
400 1351090124 Trần Thị Hoài  Trinh 10/06/1993 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
401 1351090072 Đỗ Thị Thảo Vi 02/02/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
402 1351090004 Vũ Quang Vinh 20/08/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
403 1351090101 Nguyễn Đỗ Quỳnh Vy 27/01/1994 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
404 1351090050 Phan Trần Thị Hoài Vy 25/02/1995 13NT1 Thiết kế nội thất Khá 15
405 1351090077 Nguyễn Quốc Cường 25/05/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 15
406 1351090111 Nguyễn Hoàng Đông 19/05/1985 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 15
407 1351090014 Đào Thu Hằng 14/09/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 15
408 1351090003 Nguyễn Thị Vĩ Hằng 30/12/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 15
409 1351090029 Nguyễn Thị Mỷ Hạnh 24/07/1994 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
410 1351090032 Trần Thị Mỹ Hiền 05/12/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Trung bình 16
411 1351090113 Vũ Thị Thu Hiền 17/01/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
412 1351090080 Phan Thị Vũ Hiệp 08/07/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
413 1351090123 Nguyễn Anh Hiếu 10/06/1994 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
414 1351090015 Ngô Thị Hiệu 08/03/1994 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
415 1351090078 Nguyễn Thanh Hùng 29/08/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Trung bình 16
416 1351090001 Trà Đăng Hưng 04/04/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
417 1351090009 Trần Thanh Huyền 07/09/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
418 1351090046 Trần Nguyên Khải 13/05/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
419 1351090068 Phạm Văn Lịch 20/03/1993 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
420 1351090084 Nguyễn Hoàng Long 09/09/1994 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
421 1351090059 Lương Thị Nguyệt 11/06/1994 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
422 1351090130 Lê Thị Nhung 15/07/1993 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
423 1351090013 Nguyễn Xuân Quang 19/12/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
424 1351090088 Nguyễn Đức Thành 06/09/1994 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
425 1351090034 Nguyễn Thị Thu Thảo 29/08/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
426 1351090027 Đặng Thị Đoan Thư 11/04/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
427 1351090007 Lê Thị Thư 15/03/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
428 1351090108 Đào Thị Bích Thuận 15/12/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
429 1351090061 Nguyễn Đình Thuật 19/12/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
430 1351090063 Nguyễn Hồng Tiến 22/12/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
431 1351090127 Vũ Thị Thùy Trang 20/07/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
432 1351090085 Đào Duy Tùng 03/01/1994 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
433 1351090055 Đỗ Sương Tuyết 15/03/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
434 1351090045 Lê Công Văn 05/01/1994 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
435 1351090083 Trần Thị Như Ý 16/02/1995 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
436 1351090206 Tạ Thị Hoàng Yến 07/12/1994 13NT2 Thiết kế nội thất Khá 16
437 1351090019 Nguyễn Thị Thùy  Linh 15/08/1995 #N/A Thiết kế nội thất Khá 16
438 1351030304 Lê Đức Anh 18/12/1994 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
439 1351030057 Bùi Duy Công 26/02/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 17
440 1351030250 Phạm Thành Đạt 10/04/1994 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
441 1351030031 Phan Xuân Đạt 02/02/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 17
442 1351030110 Nguyễn Văn Điệp 14/11/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
443 1351030120 Huỳnh Minh Đức 06/01/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
444 1351030026 Lê Văn Dưỡng 15/03/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
445 1351030083 Nguyễn Hoàng Quốc Huy 21/03/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
446 1351030218 Nguyễn Văn Khiêm 04/04/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
447 1351030088 Phạm Văn Kiên 21/12/1994 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 17
448 1351030161 Nguyễn Đức Linh 28/05/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 17
449 1351030283 Dương Đăng Nam 07/04/1994 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 17
450 1351030058 Nguyễn Xuân Nhất 25/10/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 17
451 1351030225 Trần Hồng Nhật 20/01/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
452 1351030194 Nguyễn Văn Phương 30/06/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
453 1351030233 Trần Quang Phương 15/10/1994 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 17
454 1351030056 Huỳnh Hồng Quý 09/02/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 17
455 1351030092 Phan Minh Quý 22/08/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 17
456 1351030069 Lê Hữu Tài 20/04/1994 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
457 1351030054 Lê Thị Hồng Thái 25/08/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
458 1351030082 Hoàng Văn Thông 21/02/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 17
459 1351030166 Nguyễn Quyết Tiến 08/09/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
460 1351030079 Phạm Quang Trung 01/03/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
461 1351030091 Hoàng Anh Tuấn 15/02/1995 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
462 1351030284 Huỳnh Tấn 31/03/1993 13XD1 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 17
463 1351030001 Nguyễn Tuấn Anh 18/03/1995 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
464 1351030094 Bùi Mạnh Cường 23/02/1995 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
465 1351030300 Nguyễn Xuân 02/09/1994 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
466 1351030113 Nguyễn Trần Linh 01/01/1994 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
467 1351030256 Phạm Văn Long 25/09/1994 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Khá 17
468 1351030021 Huỳnh Duy Mạnh 28/08/1995 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 18
469 1351030145 Phan Văn Phùng 20/08/1995 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
470 1351030206 Trần Duy Quang 25/09/1994 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 18
471 1351030212 Trần Trung Quyền 17/06/1995 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
472 1351030095 Đoàn Văn Quỳnh 12/04/1994 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 18
473 1351030292 Trịnh Công Sơn 04/02/1995 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
474 1351030129 Lê Xuân Tấn Tài 05/03/1995 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 18
475 1351030268 Nguyễn Trần Đắc Thọ 25/09/1994 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
476 1351030199 Phạm Viết Trung 15/06/1995 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
477 1351030196 Nguyễn Anh 28/12/1993 13XD2 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
478 1351030401 Trần Văn Cường 22/05/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
479 1351030192 Nguyễn Văn Đạt 03/09/1994 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 18
480 1351030078 Nguyễn Tư Doanh 25/03/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
481 1351030039 Nguyễn Đại Dũng 19/02/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
482 1351030017 Nguyễn Tuấn Dũng 10/01/1994 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 18
483 1351030252 Nguyễn Viết Dương 07/08/1994 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
484 1351030049 Tăng Ngọc Giang 24/04/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
485 1351030169 Phan Bá 07/11/1994 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
486 1351030200 Võ Văn Hàn 20/09/1993 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
487 1351030303 Lê Văn Hoá 25/04/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
488 1351030103 Đỗ Trọng Hoàng 28/06/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
489 1351030105 Trần Lê Hoàng 04/09/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
490 1351030175 Bạch Quang Khánh 16/01/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
491 1351030151 Phan Tăng Lộc 23/02/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
492 1351030033 Nguyễn Bá Luân 09/09/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 18
493 1351030097 Nguyễn Công Nhật 05/06/1994 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 18
494 1351030044 Trần Văn Phong 13/02/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
495 1351030035 Nguyễn Tiên Phước 15/03/1995 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 18
496 1351030182 Trần Bình Phương 15/07/1994 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
497 1351030002 Đặng Đình Quyền 15/09/1994 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 18
498 1351030269 Đặng Ánh Quyết 01/05/1994 13XD3 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
499 1351030047 Đào Xuân Chinh 10/03/1994 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 19
500 1351030016 Võ Đức 16/02/1995 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
501 1351030260 Nguyễn Ngọc Đạt 26/05/1994 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 19
502 1351030219 Nguyễn Văn Hải 04/10/1994 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
503 1351030025 Đào Hữu Hậu 03/05/1994 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
504 1351030018 Bùi Quang Hiệp 10/10/1994 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
505 1351030232 Nguyễn Văn Hiếu 11/10/1994 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
506 1351030064 Lê Trung Hóa 06/04/1995 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
507 1351030266 Nguyễn Thanh Hòa 23/06/1994 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
508 1351030048 Trần Văn Huy 14/09/1994 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 19
509 1351030156 Nguyễn Duy Khánh 08/03/1995 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
510 1351030152 Hoàng Văn Lương 24/09/1994 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
511 1351030406 Trương Minh Quân 22/06/1994 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
512 1351030240 Đỗ Quang Sơn 14/04/1994 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
513 1351030109 Phan Hùng Thảo 01/05/1995 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
514 1351030275 Nguyễn Duy Thức 20/02/1993 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
515 1351030114 Lê Hồng Tịnh 14/04/1995 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
516 1351030040 Trần Ngọc Trinh 30/04/1994 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
517 1351030203 Đỗ Phước Trung 02/10/1995 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
518 1351030098 Lê Hữu Tường 13/01/1995 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
519 1351030183 Phạm Thế 15/07/1995 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
520 1351030286 Nguyễn Quốc Việt 07/06/1995 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
521 1351030211 Lê Đại 09/06/1995 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
522 1351030171 Nguyễn Viết Xuyên 01/01/1995 13XD4 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
523 1351030067 Nguyễn Đình Giang Anh 22/12/1995 13XD5 Kỹ thuật xây dựng Khá 19
524 1351030243 Võ Quốc Bảo 30/10/1995 13XD5 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 19
525 1351030190 Lê Văn Cường 05/11/1994 13XD5 Kỹ thuật xây dựng Trung bình 19
526 1351030290 Phạm Trần Đại 28/02/1995 13XD5 Kỹ thuật xây dựng