THÔNG BÁO NỘP BẢO HIỂM, HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO NỘP BẢO HIỂM, HỌC PHÍ

HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

 

1. MỨC HỌC PHÍ  PHẢI NỘP:                                                                                                    

- Mức học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên Khóa 2014 như sau:

STT

Tên ngành học

Học phí

ĐVT: đồng

1

Thiết kế đồ họa; Thiết kế nội  thất

7.750.000

2

Kiến trúc; Quy hoạch vùng và đô thị

7.500.000

3

Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng DD&CN), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu-Đường), Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý xây dựng.

6.750.000

- Mức học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên Khóa 2015 như sau:

STT

Tên ngành học

Học phí ĐVT: đồng

1

Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất

8.000.000

2

Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị

7.750.000

3

Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng DD&CN), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu đường), Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật HTĐT), Quản lý xây dựng .

7.000.000

4

Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch, Tiếng Anh du lịch, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc

6.750.000

- Mức học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên Khóa 2016 như sau:

STT

Tên ngành học

Học phí ĐVT: đồng

1

Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội  thất

8.000.000

2

Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị

7.750.000

3

Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng DD&CN), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu đường), Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật HTĐT), Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin.

7.000.000

4

Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch, Tiếng Anh du lịch, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc

6.750.000

- Mức học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên Khóa 2017 như sau:

STT

Tên ngành học

Học phí ĐVT: đồng

I

Đại học:

 

1

Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội  thất

8.250.000

2

Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị

8.000.000

3

Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng DD&CN), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu đường), Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật HTĐT), Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ thông tin.

7.250.000

4

Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh du lịch, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc.

7.000.000

II

Liên thông cao đẳng lên đại học:

Tùy thuộc vào số tín chỉ đã đăng ký của từng sinh viên.

   2. MỨC BẢO HIỂM PHẢI NỘP:

    - Mức tiền đóng bảo hiểm y tế nhà trường sẽ thông báo cụ thể sau ngày 1/7/2018 khi cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng có thông báo chính thức. Bảo hiểm y tế là bảo hiểm bắt buộc, tất cả học sinh, sinh viên đều phải tham gia.

    - Mức đóng bảo hiểm tai nạn là: 70.000/12 tháng . Bảo hiểm tai nạn là bảo hiểm tự nguyện.

3. HÌNH THỨC NỘP:

Nộp bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính – Kế toán hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường:

Tên tài khoản: Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Số tài khoản: 2000.201.348637

Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đà Nẵng

Nội dung chuyển khoản cần ghi rõ: Họ tên, lớp của sinh viên nộp học phí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn. Sau khi chuyển tiền 5 ngày, sinh viên cần liên hệ với Phòng Tài chính – Kế toán để nhận hóa đơn.

4. THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ  VÀ  GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN HỌC PHÍ:

 Học phí, đơn xin gia hạn học phí từ ngày 13/8/2018 đến ngày 13/9/2018

  * Những sinh viên gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, phụ huynh làm giấy đề nghị chậm nộp học phí có xác nhận của chính quyền địa phương ( có ký tên, đóng dấu của UBND phường, xã ) sẽ được phép nộp chậm học phí, nhưng không chậm quá 2 tháng so với thời hạn quy định trên ( phải nộp trước ngày 13/11/2018 ).

5. XỬ LÝ NỘP CHẬM HOẶC KHÔNG NỘP HỌC PHÍ VÀ BẢO HIỂM:

-  Nộp chậm học phí, bảo hiểm y tế sau thời gian quy định hoặc quá thời hạn được trường cho phép gia hạn sinh viên sẽ bị thi hành kỷ luật từ khiển trách đến buộc thôi học theo Quy chế Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, TCCN hệ chính quy được ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, không được xét thi đua khen thưởng năm và bị xếp loại kết quả rèn luyện trong học kỳ từ trung bình đến yếu.

- Nếu trước ngày thi giữa học kỳ hoặc cuối học kỳ, sinh viên vẫn chưa nộp học phí, bảo hiểm y tế thì sẽ không được dự thi.

- Không nộp học phí 2 học kỳ sinh viên sẽ bị buộc thôi học./.