Kế hoạch của Sở GD&ĐT về Phòng, chống mua, bán người
Xem tại đây