DỰ KIẾN DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ XÓA TÊN RA KHỎI DANH SÁCH LỚP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019
SINH VIÊN KIỂM TRA THÔNG TIN VÀ PHẢN HỒI VỀ VĂN PHÒNG KHOA TRƯỚC 17h00 ngày 10/10/2018.

 
STT MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH LỚP GHI CHÚ
1 1754010056 Đinh Thị Bảo Ân  26/05/1999 Nữ 17KH  
2 1751210066 Huỳnh Tuấn  Anh 02/08/1999 Nam 17DD  
3 1751220083 Nguyễn Ngọc Anh 16/01/1999 Nam 17CT2  
4 1557040021 Nguyễn Quỳnh  Anh 07/11/1995 Nữ 15TT  
5 1751220020 Nguyễn Thị Minh Anh 03/05/1999 Nữ 17CT1  
6 1754010062 Hà Thị Ngọc Ánh 08/05/1999 Nữ 17KH  
7 1757110092 Huỳnh Thị Kim  Ánh 24/08/1999 Nữ 17DA1  
8 1757110133 Lê Thị Ngọc  Ánh 25/06/1999 Nữ 17DA2  
9 1754010066 Lê Việt  Anh  12/09/1995 Nam 17KH  
10 1551030031 Trương Duy Bảo 05/01/1996 Nam 15XD4  
11 1551030153 Lê Văn Bin 15/04/1997 Nam 15XD1  
12 1757110089 Từ Văn  Bình 02/05/1999 Nam 17DA2  
13 1757040087 Nguyễn Kim Chi 12/03/1999 Nữ 17TT4  
14 1657040024 Trương Thị Kim  Chi  12/06/1998 Nữ  16TT  
15 1754020014 Hoàng Minh Chung 12/06/1999 Nam  17NH  
16 1657010052 Trần Công Danh  08/03/1994 Nam 16TA1  
17 1751210056 Lê Hữu Thành  Đạt 11/07/1998 Nam 17DD  
18 1751220086 Võ Thành Đạt 20/09/1999 Nam 17CT2  
19 1757040060 Nguyễn Thị Diễm 14/09/1999 Nữ 17TT4  
20 1751210040 Đào Đức  Đông 21/06/1999 Nam 17DD  
21 1251030049 Đặng Quốc Duẩn 29/03/1994 Nam 14XD1  
22 1751030301 Nguyễn Quang Đức 21/02/1997 Nam 17XD2  
23 1751030118 Trương Ngọc Hoài Đức 20/06/1998 Nam 17XD3  
24 1757110087 Nguyễn Thị Kim Dung 18/02/1999 Nữ 17DA1  
25 1751210012 Nguyễn Thị Thiên  Dung 07/04/1999 Nữ 17DD  
26 1551010081 Trần Thị Mỹ Dung 30/09/1997 Nữ 15KT1  
27 1551030091 Cao Viết Dũng 22/04/1997 Nam 15XD1  
28 1754020012 Nguyễn Việt Dũng 28/02/1999 Nam  17NH  
29 1751060011 Trần Văn Dũng 04/08/1999 Nam 17QL  
30 1351010037 Đỗ Trùng Dương 20/06/1995 Nam 15KT2  
31 1751010008 Vũ Thùy Dương 04/01/1999 Nữ 17KT4  
32 1451030219 Hoàng Duy 30/08/1995 Nam 14XD4  
33 1754030041 Lê Trường Duy 05/03/1999 Nam 17QT2  
34 1751030152 Nguyễn Ngọc Duy 23/08/1999 Nam 17XD3  
35 1654030096 Nguyễn Ngọc Bảo Duy 09/05/1997 Nam 16QT  
36 1757110039 Nguyễn Thị Hương Giang 04/07/1999 Nữ 17DA1  
37 1751030034 Lương Thu 15/06/1998 Nữ 17XD1  
38 1757040077 Phan Thị 09/07/1999 Nữ 17TT3  
39 1757040039 Lê Thị   Hải 08/03/1999 Nữ 17TT2  
40 1751210064 Nguyễn Huy  Hải 03/12/1999 Nam 17DD  
41 1751220059 Trần Văn Hải 30/06/1998 Nam 17CT1  
42 1757010141 Trần Gia Hân 28/06/1998 Nữ 17TA2  
43 1751070054 Hoàng Nguyễn Minh Hằng 31/10/1999 Nữ 17ĐH1  
44 1651030122 Trần Nhật Hào 10/10/1998 Nam 16XD3  
45 1751220100 Huỳnh Văn Hậu 20/06/1999 Nam 17CT1  
46 1751220027 Lý Xuân Hiền 12/01/1997 Nam 17CT2  
47 1654030100 Nguyễn Thị Hiền 19/09/1998 Nữ 16QT  
48 1351030186 Nguyễn Bá Hiệp 27/10/1995 Nam 15XD4  
49 1651010063 Phạm Phi Hổ 31/01/1998 Nam 16KT1  
50 1651030182 Huỳnh Huy Hòa 25/10/1998 Nam 16XD1  
51 1651210017 Nguyễn Đức Hòa 16/12/1998 Nam 16DD  
52 1651010071 Trần Thiên Hòa 02/02/1998 Nam 16KT2  
53 1751220031 Hồ Sỹ Nhật Hoàng 02/09/1999 Nam 17CT1  
54 1751010193 Thái Việt  Hoàng 13/07/1999 Nam 17KT4  
55 1751030010 Nguyễn Duy Hùng 18/08/1998 Nam 17XD4  
56 1754020006 Đinh Giang Hưng 07/05/1999 Nam  17NH  
57 1651010123 Lìu Lý Hương 20/01/1998 Nữ 16KT1  
58 1757040090 Nguyễn Hồ Xuân Hương 08/12/1999 Nữ 17TT2  
59 1757010135 Nguyễn Gia Huy 12/06/1998 Nam 17TA2  
60 1651030087 Phan Phụng Huy 04/05/1998 Nam 16XD1  
61 1451010156 Tô Quang  Huy 26/01/1996 Nam 14KT1  
62 1757010108 Đặng Thị Bích  Huyền 11/04/1999 Nữ 17TA1  
63 1751220060 Khanh 02/01/1999 Nam 17CT2  
64 1554030121 Lê Thanh Khánh 01/01/1993 Nam  15QT2  
65 1751060030 Phạm Đức Khánh 24/08/1999 Nam 17QL  
66 1551010045 Phạm Văn Khánh 15/02/1997 Nam 15KT2  
67 1751010178 Vũ Gia Khiêm 24/09/1998 Nam 17KT3  
68 1757110109 Mai Thị Kim Khuyên 11/05/1999 Nữ 17DA1  
69 1751220091 Trần Phú Kiên 20/11/1999 Nam 17CT1  
70 1751220051 Nguyễn Thị Vân Kiều 05/02/1999 Nữ 17CT1  
71 1651030134 Nguyễn Xuân Lam 18/08/1998 Nam 16XD1  
72 1751010171 Nguyễn Phạm Truyền Lâm 08/06/1999 Nam 17KT2  
73 1757040046 Trần Phạm Hồng Liên 31/01/1999 Nữ 17TT2  
74 1757040003 Đoàn Thị Mỹ  Linh 25/06/1999 Nữ 17TT1  
75 1451070042 Nguyễn Thị Nhật Linh 08/04/1995 Nữ 14DH  
76 1651220027 Trần Kiêm Nhất Linh 05/02/1998 Nam 16CT  
77 1757010023 Trần Thị Mỹ Linh 20/05/1999 Nữ 17TA1  
78 1754010061 Phạm Văn  Lợi  07/03/1999 Nam 17KH  
79 1751010110 Nguyễn Hữu Bá Long 24/12/1999 Nam 17KT4  
80 1751010037 Phan Tấn Long 01/01/1996 Nam 17KT1  
81 1754010028 Võ Lê Hoàng Long  29/10/1998 Nam 17KH  
82 1757010047 Nguyễn Văn Luận 22/05/1999 Nam 17TA2  
83 1651030176 Nguyễn Trọng Luật 08/05/1997 Nam 16XD3  
84 1751010089 Lê Thị Hương Ly 27/03/1999 Nữ 17KT3  
85 1757010105 Nguyễn Thị Khánh Ly 27/07/1998 Nữ 17TA2  
86 1754010010 Đặng Mi Mi  21/03/1999 Nữ 17KH  
87 1551030099 Đặng Hồng Minh 29/10/1997 Nam 15XD1  
88 1751070063 Đỗ Qúy Minh 06/11/1999 Nam 17ĐH1  
89 1651220041 Ngô Công Minh 20/12/1998 Nam 16CT  
90 1751010119 Nguyễn Công Minh 26/04/1999 Nam 17KT1  
91 1451030212 Trương Văn Minh 20/03/1995 Nam 14XD4  
92 1757040014 Ngô Thị Diễm My 19/09/1999 Nữ 17TT3  
93 1654130098 Nguyễn Thị Trà  My  06/03/1998 Nữ 16QD  
94 1757040050 Nguyễn Thị Na 14/06/1999 Nữ 17TT3  
95 1754020005 Phan Vi Na 31/05/1999 Nữ 17NH  
96 1551010080 Ngô Xuân Nam 28/11/1997 Nam 15KT1  
97 1751060008 Nguyễn Phương Nam 28/07/1999 Nam 17QL  
98 1751070044 Đỗ Thị Bích Ngân 24/09/1999 Nữ 17ĐH2  
99 1757040091 Nguyễn Thị Mai Ngân 07/04/1999 Nữ 17TT4  
100 1451010062 Đoàn Hoài Ngọc 20/01/1995 Nữ 14KT2  
101 1751030042 Mai Xuân Ngọc 07/02/1999 Nam 17XD1  
102 1651030032 Nguyễn Thành Nhân 25/09/1998 Nam 16XD1  
103 1754030042 Nguyễn Đức Nhật 17/11/1999 Nam 17QT2  
104 1754030034 Nguyễn Thị Hồng Nhi 06/12/1999 Nữ 17QT1  
105 1757040031 Dương Thị Huỳnh Như 06/03/1999 Nữ 17TT2  
106 1757040096 Bạch Thị Hồng Nhung 07/09/1999 Nữ 17TT3  
107 1751060021 Bùi Thị Cẩm Nhung 03/05/1997 Nữ 17QL  
108 1751030095 Trần Quốc Nhựt 06/11/1999 Nam 17XD1  
109 1754030075 Mai Thiện Oanh 18/06/1999 Nữ 17QT2  
110 1754010076 Dương Thị Hoàng Oanh  20/08/1999 Nữ 17KH  
111 1751220033 Nguyễn Đức Phát 19/08/1999 Nam 17CT2  
112 1451010196 Phạm Hữu  Phi 22/06/1995 Nam 14KT1  
113 1757010201 Nguyễn Hiểu Phong 18/05/1999 Nam 17TA1  
114 1451030175 Trần Châu Phong 19/05/1995 Nam 14XD4  
115 1757010150 Nguyễn Văn Phúc 26/06/1998 Nam 17TA2  
116 1757010120 Lê Trung Phước 11/05/1997 Nam 17TA2  
117 1757010202 Lê Nguyễn Uyên Phương 02/12/1998 Nữ 17TA1  
118 1551030024 Lê Việt Phương 19/06/1997 Nam 15XD3  
119 1751220099 Phạm Nam Phương 11/01/1999 Nam 17CT1  
120 1754030056 Bùi Văn Phường 17/08/1998 Nam 17QT2  
121 1754030012 Nguyễn Thị Kim Phượng 07/07/1999 Nữ 17QT1  
122 1351090002 Nguyễn Thế Quang 27/08/1994 Nam 14NT  
123 1651030153 Nguyễn Viết Hoàng Quốc 08/06/1998 Nam 16XD2  
124 1754030088 Trần Quốc Quý 27/08/1999 Nam 17QT1  
125 1557110143 Võ Thị Ngọc Quý 05/01/1997 Nữ 15DA  
126 1751210033 Nguyễn Duy  Qúy 20/02/1999 Nam 17DD  
127 1751030144 Trần Đình Quỳnh 02/01/1999 Nam 17XD4  
128 1751010007 Võ Thị Ngọc Quỳnh 10/05/1999 Nữ 17KT3  
129 1754010038 Hà Thị Diễm Quỳnh  18/10/1999 Nữ 17KH  
130 1751030122 Lê Văn Sang 01/09/1999 Nam 17XD1  
131 1751220084 Võ Thị Sen 19/05/1999 Nữ 17CT1  
132 1754030500 Nguyễn Trung Sơn 06/09/1998 Nam 17QT1  
133 1754030060 Trần Đình Sơn 14/08/1997 Nam 17QT1  
134 1651090018 Trần Thị Duy  Sương 20/09/1998 Nữ 16NT  
135 1757040010 Trần Thị Mỹ Sương 22/11/1999 Nữ 17TT3  
136 1751070059 Nguyễn Thị Thanh Tâm 23/04/1999 Nữ 17ĐH2  
137 1751010042 Lý Thanh  Tân 27/10/1999 Nam 17KT1  
138 1751010167 Phạm Quang  Tân 01/06/1999 Nam 17KT2  
139 1751010196 Đặng Văn  Tầu 10/03/1999 Nam 17KT3  
140 1757040005 Lê Thị Thắm 13/12/1999 Nữ 17TT2  
141 1751070041 Nguyễn Phan Hoài Thanh 29/10/1999 Nữ 17ĐH1  
142 1651030128 Nguyễn Trung Thành 25/05/1993 Nam 16XD1  
143 1757110036 Lê Ngô Phương  Thảo 15/05/1999 Nữ 17DA1  
144 1657010029 Trần Thị Bích  Thảo 06/10/1997 Nữ  16TA1  
145 1757040113 Vũ Thị Thu Thảo 30/11/1998 Nữ 17TT4  
146 1754030027 Nguyễn Thị Minh Thi 17/12/1999 Nữ 17QT2  
147 1551010109 Trần Hinh Thiện 29/12/1995 Nam 16KT2  
148 1551030145 Hoàng Văn Thịnh 24/02/1996 Nam 15XD3  
149 1754020050 Nguyễn Văn Thịnh 11/02/1998 Nam  17NH  
150 1751060029 Huỳnh Thế Thông 29/01/1999 Nam 17QL  
151 1751210007 Võ Minh  Thông 25/04/1999 Nam 17DD  
152 1654010081 Lê Thị Thu 22/04/1998 Nữ  16KH   
153 1757040126 Nguyễn Thị Thanh Thuận 24/05/1999 Nữ 17TT4  
154 1751220014 Nguyễn Văn Thuận 02/10/1999 Nam 17CT2  
155 1754020007 Ngô Thị Thương 05/05/1999 Nữ 17NH  
156 1651070015 Nguyễn Thị Thương 16/04/1998 Nữ 16DH  
157 1554030091 Nguyễn Thị Hoài Thương 10/04/1996 Nữ  15QT1  
158 1757040134 Nguyễn Thị Thanh Thương 30/10/1999 Nữ 17TT2  
159 1754010067 Hoàng Thị  Thương  24/02/1999 Nữ 17KH  
160 1751010014 Phan Thị Thanh  Thúy 25/08/1999 Nữ 17KT2  
161 1751060013 Lê Thị Thùy 10/09/1998 Nữ 17QL  
162 1657010056 Nguyễn Thị Cẩm   Tiên 22/01/1998 Nữ 16TA1  
163 1351030127 Cáp Minh Tiến 20/10/1995 Nam 15XD4  
164 1451010104 Võ Đức  Tiến 23/05/1996 Nam 14KT1  
165 1751220003 Lê Đức Tiền 25/09/1999 Nam 17CT1  
166 1751210024 Phạm Triều  Tiền 03/12/1999 Nam 17DD  
167 1757040202 Phạm Đức Toàn 07/07/1999 Nam 17TT3  
168 1757040122 Trần Quốc Toàn 05/03/1999 Nam 17TT4  
169 1754030104 Đỗ Thị Diệu Trang 25/07/1998 Nữ 17QT2  
170 1757010079 Lê Thị Thu Trang 22/11/1999 Nữ 17TA2  
171 1751220073 Phạm Công Trạng 03/07/1999 Nam 17CT2  
172 1754010043 Trần Nguyễn Diệu Trang  23/10/1999 Nữ 17KH  
173 1751220085 Cao Minh Trí 23/06/1999 Nam 17CT1  
174 1751010004 Nguyễn Minh Trí 23/11/1999 Nam 17KT4  
175 1451070056 Nguyễn Thị Thu Trinh 25/02/1996 Nữ 14DH  
176 1657010033 Trần Thị Thu  Trinh 08/03/1998 Nữ 16TA1  
177 1754010003 Nguyễn Thị Tuyết Trinh  20/09/1999 Nữ 17KH  
178 1751010169 Nguyễn Đình Trung 11/10/1999 Nam 17KT1  
179 1651030124 Phạm Thanh Trung 22/02/1998 Nam 16XD3  
180 1451070038 Phan Quốc Trung 24/09/1995 Nam 15DH  
181 1751210019 Nguyễn Đức  Trường 10/05/1999 Nam 17DD  
182 1751030114 Trần Văn Trường 14/03/1999 Nam 17XD4  
183 1754020001 Nguyễn Thị Cẩm 05/08/1999 Nữ 17NH  
184 1751220092 Nguyễn Văn Anh Tuấn 11/07/1999 Nam 17CT2  
185 1751030060 Phạm Anh Tuấn 25/03/1999 Nam 17XD4  
186 1551010091 Lưu Thanh Tùng 19/08/1997 Nam 15KT2  
187 1751030077 La Thị Lam Tường 17/09/1999 Nữ 17XD2  
188 1654020010 Lê Thị Thanh Tuyết 09/10/1998 Nữ 16NH   
189 1151010182 Đào Hải Uyên 13/07/1993 Nam 14KT3  
190 1757040116 Nguyễn Hoàng Uyên 19/08/1998 Nữ 17TT3  
191 1554030060 Nguyễn Thị Út Uyên 03/06/1997 Nữ  15QT2  
192 1757040035 Phạm Thị Thu Uyên 20/11/1999 Nữ 17TT4  
193 1654010014 Nguyễn Thị Tường Vi 10/08/1998 Nữ  16KH   
194 1451090013 Trần Quốc Việt 20/12/1995 Nam 14NT  
195 1751030022 Đinh Văn Vinh 03/04/1999 Nam 17XD2  
196 1751030113 Nguyễn Văn Vĩnh 30/11/1999 Nam 17XD3  
197 1757040093 Lê Tuấn 26/08/1999 Nam 17TT3  
198 1751030086 Mai Đức 26/11/1999 Nam 17XD1  
199 1654010078 Nguyễn Nhật 14/11/1998 Nam  16KH   
200 1751210036 Võ Duy 13/06/1999 Nam 17DD  
201 1754010054 Trần Thị Vui  05/02/1998 Nữ 17KH  
202 1751010181 Trần Lương Triệu  Vỹ 16/02/1999 Nam 17KT2  
203 1751030111 Phạm Viết Xịn 09/12/1998 Nam 17XD3  
204 1554020004 Trần Thị Xuân 18/10/1997 Nữ  15NH   
205 1654020015 Nguyễn Thị Thanh Yên 12/02/1997 Nữ 16NH   
206 1757110119 Đinh Lê Hoàng  Yến 23/04/1999 Nữ  17DA2  
207 1757040301 Vũ Thị Yến 12/02/1999 Nữ 17TT3