Thông báo về việc ôn tập Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tin học chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2018 - 2019

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ phối hợp với Khoa Ngoại ngữ và Tổ CNTT Trường tổ chức ôn tập Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tin học theo chuẩn đầu ra của Trường cho sinh viên tốt nghiệp năm học 2018 - 2019.

I. Tiếng Anh và Tiếng Trung chuẩn đầu ra:
    1. Ôn tập Tiếng Anh chuẩn đầu ra bậc 2 (A2) theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam cho sinh viên:
         - Tốt nghiệp các ngành Kiến trúc, Quy hoạch, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Kỹ thuật công trình xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kinh tế xây dựng, Quản lý xây dựng khóa 2014 – 2019.
        - Tốt nghiệp các ngành Kinh tế khóa 2015 – 2019
        - Tốt nghiệp Liên thông xây dựng khóa 2017 – 2019.
    2. Ôn tập Tiếng Trung chuẩn đầu ra cho sinh viên Khoa Ngoại ngữ tốt nghiệp khóa 2015 – 2019:
        - Sinh viên khối không chuyên ngữ: Theo trình độ Bậc 2 thang năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (A2).
        - Sinh viên khối chuyên ngữ: Theo trình độ Bậc 4 thang năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (B2).
    3. Thời lượng ôn tập: 45 tiết
    4. Thời gian ôn tập:
        - Buổi tối 2,4,6 (Từ 17h45 – 21h15) và sáng Chủ nhật (Từ 08h – 11h) từ ngày 15/10/2018 đến 04/11/2018.
        - Buổi tối 3,5,7 (Từ 17h45 – 21h15) và sáng Chủ nhật (Từ 08h – 11h) từ ngày 16/10/2018 đến 04/11/2018.
    5. Lệ phí ôn tập: 600.000đ
II. Tin học:
    1. Thời lượng ôn tập: 30 tiết
    2. Thời gian ôn tập:

       - Buổi tối 2,4,6 (Từ 18h – 21h) từ ngày 15/10/2018 đến 31/10/2018
       - Buổi tối 3,5,7 (Từ 18h – 21h) từ ngày 16/10/2018 đến 01/11/2018.
    3. Lệ phí ôn tập: 400.000đ

Để kịp tiến độ kế hoach thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tin học cho sinh viên các khóa tốt nghiệp năm 2018 – 2019, Trung tâm đề nghị sinh viên có nhu cầu ôn tập cần khẩn trương đăng ký tại văn phòng Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ (tại Phòng Tổ chức – Nhân sự) Trường vào giờ làm việc các ngày trong tuần.. Hạn chót đến ngày hết ngày 13/10/2018.