Thông báo nộp tiền giấy thi năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

(Về việc nộp tiền giấy thi và giấy nháp năm học 2018 – 2019)

 

Theo quy định của Nhà trường, sinh viên phải sử dụng mẫu giấy thi thống nhất của toàn trường trong tất cả các kỳ thi kết thúc học phần. Cán bộ coi thi sẽ tiến hành phát giấy thi và giấy nháp cho sinh viên trong tất cả cá kỳ thi kết thúc học phần.

Trường thông báo để sinh viên được biết và nhanh chóng nộp tiền giấy thi cho lớp trưởng, lớp trưởng các lớp liên hệ đăng ký và nộp tiền tại Phòng Đào tạo. (Lưu ý: Phòng Đào tạo không nhận tiền nộp hoặc phát giấy thi cho từng SV riêng lẻ).

TT

NGÀNH

KHÓA

MỨC THU

1

Ngân hàng; Kế toán; QTKD

16; 17; 18

20.000

2

Ngân hàng; Kế toán; QTKD

15

10.000

3

Kiến trúc; Quy hoạch

14

10.000

4

Kiến trúc; Quy hoạch

15; 16; 17; 18

20.000

5

Nội thất; Đồ họa

15; 16; 17

5.000

6

Nội thất; Đồ họa

18

20.000

7

XD; CĐ ; QLXD; KTXD

14; L17XD

10.000

8

XD; CĐ ; QLXD; KTXD

15; 16; 17; 18;  L18XD

20.000

9

Tiếng Anh; Trung Quốc

 16; 17; 18

20.000

10

Tiếng Anh; Trung Quốc

15

10.000

 

Đề nghị lớp trưởng các lớp thông báo và nhắc nhở sinh viên trong các lớp thực hiện thông báo này đúng thời hạn yêu cầu. Sau ngày kể trên, lớp chưa nộp xem như vi phạm quy định và sẽ chịu các hình thức xử lý của nhà trường. Sinh viên sử dụng giấy thi không phải mẫu giấy thi thống nhất của nhà trường sẽ nhận điểm 0 là kết quả cuối cùng của bài thi.