LỊCH KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH VÀ TIN HỌC LẦN 2

Phòng Đào tạo bố trí lịch kiểm tra Tiếng Anh và Tin học theo chuẩn đầu ra của các khóa tốt nghiệp năm 2019 lần 2 cụ thể như sau:

  1. LỊCH KHẢO SÁT TIẾNG ANH

Thời gian khảo sát

Nội dung

Sinh viên ngành

Số lượng sinh viên

Phòng khảo sát

Ngày

Giờ

18/01/2019

8h00-8h25

Nghe

- Kiến trúc

- Quy hoạch vùng và đô thị

- KT xây dựng ( 14XD)

- Liên thông (L17XD)

- C16XD

- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (14ĐT)

- KTXD công trình giao thông

- Quản lý xây dựng

- Thiết kế đồ họa

- Thiết kế nội thất

-Tài chính - Ngân hàng

- Kế toán

- Quản trị kinh doanh

- Quản trị Du lịch

- Ngôn ngữ Trung quốc

336

602,604,606,610,612

18/01/2019

8h35- 9h15

Đọc

18/01/2019

9h25 -10h00

Viết

18/01/2019

13h30 – 17h00

Nói

602,612,614

 II. LỊCH KHẢO SÁT TIẾNG TRUNG

Thời gian khảo sát

Nội dung

Sinh viên ngành

Số lượng sinh viên

Phòng khảo sát

Ngày

Giờ

18/01/2019

14h00-14h30

Nghe

- Ngôn Ngữ Anh

50

508

14h40-15h05

Đọc

15h15 -15h30

Viết

8h00 – 11h30

Nói

605,607

III. LỊCH KHẢO SÁT TIN HỌC

SUẤT

Thời gian khảo sát

Nội dung

khảo sát

Sinh viên ngành

Số lượng

SV

Phòng khảo sát

Ngày

Giờ

Suất 1

 

17/01/2019

 

14h00 -16h00

Lý thuyết

Thực hành

- Kiến trúc

- Quy hoạch vùng và đô thị

- KT xây dựng ( 14XD)

- Liên thông (L17XD)

- C16XD

- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (14ĐT)

- KTXD công trình giao thông

- Quản lý xây dựng

- Thiết kế đồ họa

- Thiết kế nội thất

-Tài chính - Ngân hàng

- Kế toán

- Quản trị kinh doanh

- Quản trị Du lịch

- Ngôn ngữ Trung quốc

156

206,207,208


Ghi chú :

1/ Khảo sát Tin học tại phòng máy, thời gian kiểm tra lý thuyết 30 phút, kiểm tra thực hành 90 phút.

2/ Danh sách SV dự khảo sát Ngoại ngữ và Tin học theo chuẩn đầu ra được thông báo trên website trường và niêm yết tại phòng thi.

3/ Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15’ và xuất trình thẻ sinh viên để làm thủ tục dự kiểm tra.

4/Sinh viên đăng ký kiểm tra Tiếng Anh theo chuẩn VSTEP và Tin học phải nộp lệ phí tại phòng Tài chính- Kế toán. Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại phòng Đào tạo trước ngày kiểm tra 3 ngày

Lệ phí kiểm tra như sau: ( dành cho sinh viên thi lại)

TIẾNG ANH

  1. Kỹ năng nghe hiểu

150.000 đ/ 1sinh viên

  1. Kỹ năng đọc hiểu

150.000 đ/ 1sinh viên

  1. Kỹ năng viết

150.000 đ/ 1sinh viên

  1. Kỹ năng nói

150.000 đ/ 1sinh viên

 

 

TIN HỌC

 

  1. Lý thuyết Tin học

150.000 đ/ 1sinh viên

  1. Thực hành Tin học

280.000 đ/1sinh viên