LỊCH THI CHUẨN ĐẦU RA NĂM 2018-19 LẦN 4

Lịch khảo sát trình độ Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tin học (lần 4)

Lịch khảo sát theo chuẩn đầu ra trình độ IELTS và Tiếng Trung bậc 4 (lần 3)

 

            Phòng Đào tạo bố trí lịch kiểm tra Tiếng Anh, Tiếng Trung và Tin học lần 4 và chuẩn đầu ra trình độ IELTS và Tiếng Trung bậc 4 lần 3  theo chuẩn đầu ra của các khóa tốt nghiệp tháng 6 năm 2019 cụ thể như sau:

 1. LỊCH KHẢO SÁT TIẾNG ANH (LẦN 4)

Thời gian khảo sát

Nội dung

Sinh viên ngành

Phòng khảo sát

Ngày

Giờ

09/05/2019

8h00-8h25

Nghe

- Kiến trúc

- Quy hoạch vùng và đô thị

- KT xây dựng ( 14XD)

- Liên thông (L17XD)

- C16XD

- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (14ĐT)

- KTXD công trình giao thông

- Quản lý xây dựng

- Thiết kế đồ họa

- Thiết kế nội thất

-Tài chính - Ngân hàng

- Kế toán

- Quản trị kinh doanh

- Quản trị Du lịch

- Ngôn ngữ Trung quốc

602,606

09/05/2019

8h35- 9h15

Đọc

09/05/2019

9h25 -10h00

Viết

09/05/2019

13h30 – 17h00

Nói

606,603

 

 

 1. LỊCH KHẢO SÁT TIẾNG TRUNG (LẦN 4)

 

Thời gian khảo sát

Nội dung

Sinh viên ngành

Phòng khảo sát

Ngày

Giờ

09/05/2019

14h00-14h30

Nghe

- Ngôn ngữ Anh

610

14h40-15h05

Đọc

15h15 -15h30

Viết

8h00 – 11h30

Nói

612

 

 1. LỊCH KHẢO SÁT TIN HỌC (LẦN 4)

Thời gian khảo sát

Nội dung

khảo sát

Sinh viên ngành

Phòng khảo sát

Ngày

Giờ

11/05/2019

8h00 -11h00

Lý thuyết

Thực hành

- Kiến trúc

- Quy hoạch vùng và đô thị

- KT xây dựng ( 14XD)

- Liên thông (L17XD)

- C16XD

- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (14ĐT)

- KTXD công trình giao thông

- Quản lý xây dựng

- Thiết kế đồ họa

- Thiết kế nội thất

-Tài chính - Ngân hàng

- Kế toán

- Quản trị kinh doanh

- Quản trị Du lịch

- Ngôn ngữ Trung quốc

206,207,208

 

 

 

 1. LỊCH KHẢO SÁT IELTS (LẦN 3)

 

Thời gian khảo sát

Nội dung

Sinh viên ngành

Phòng khảo sát

Ngày

Giờ

10/05/2019

8h00-8h30

Nghe

- Ngôn ngữ Anh

604,606

8h40- 9h40

Đọc

9h50 -10h50

Viết

10/05/2019

13h30-17h00

Nói

- Ngôn ngữ Anh

612

 

 1. LỊCH KHẢO SÁT TIẾNG TRUNG BẬC 4 (LẦN 3)

 

Thời gian khảo sát

Nội dung

Sinh viên ngành

Phòng khảo sát

Ngày

Giờ

10/05/2019

8h00-8h35

Nghe

Ngôn ngữ Trung Quốc

610

8h45- 9h25

Đọc

9h35 - 10h00

Viết

10/05/2019

13h30-17h00

Nói

Ngôn ngữ Trung Quốc

610

 

Ghi chú :

1/ Khảo sát Tin học tại phòng máy, thời gian kiểm tra lý thuyết 30 phút, kiểm tra thực hành 90 phút.

2/ Danh sách SV dự khảo sát Ngoại ngữ và Tin học theo chuẩn đầu ra được thông báo trên website trường và niêm yết tại phòng thi.

3/ Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15’ và xuất trình thẻ sinh viên để làm thủ tục dự kiểm tra.

4/Sinh viên đăng ký kiểm tra lại phải nộp lệ phí tại phòng Tài chính- Kế toán. Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại phòng Đào tạo trước ngày kiểm tra 3 ngày

 

 

Lệ phí kiểm tra như sau: ( dành cho sinh viên thi lại)

TIẾNG ANH

 1. Kỹ năng nghe hiểu

150.000 đ/ 1sinh viên

 1. Kỹ năng đọc hiểu

150.000 đ/ 1sinh viên

 1. Kỹ năng viết

150.000 đ/ 1sinh viên

 1. Kỹ năng nói

150.000 đ/ 1sinh viên

 

 

TIN HỌC

 

 1. Lý thuyết Tin học

150.000 đ/ 1sinh viên

 1. Thực hành Tin học

280.000 đ/1sinh viên

 

IELTS, TIẾNG TRUNG BẬC 4

 1. Kỹ năng nghe hiểu

200.000 đ/ 1sinh viên

 1. Kỹ năng đọc hiểu

200.000 đ/ 1sinh viên

 1. Kỹ năng viết

200.000 đ/ 1sinh viên

 1. Kỹ năng nói

200.000 đ/ 1sinh viên