Hướng dẫn thủ tục thanh toán ra trường và nhận bằng tốt nghiệp tháng 6 năm 2019

HƯỚNG DẪN

Thủ tục thanh toán ra trường và nhận bằng tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2019

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tổ chức lễ bế giảng khóa học và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các khóa 2014-2019, 2015- 2019 và liên thông cao đẳng lên đại học 2017-2019 vào lúc 7h30 Thứ Năm ngày 20/6/2019 tại Nhà hát Trưng Vương, số 35 Phan Châu Trinh, Thành phố Đà Nẵng.

Để chuẩn bị cho sinh viên hoàn tất thủ tục thanh toán ra trường và nhận bằng tốt nghiệp, Ban Giám hiệu thông báo một số công việc cần làm, như sau:

I. ĐỐI VỚI SINH VIÊN

1. Sinh viên phải hoàn thành “Phiếu thu thập ý kiến phản hồi từ sinh viên tốt nghiệp về chất lượng ngành/chuyên ngành đào tạo”Xem hướng dẫn khảo sát tại đây 

2. Hoàn thành Sổ tay quản lý sinh viên nội trú (đối với sinh viên không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Đà Nẵng) và nộp tại Phòng Công tác sinh viên khi ký xác nhận ra trường.

3. Từ ngày 17/6/2019, sinh viên tải mẫu Phiếu thanh toán ra trường trên website của Trường (hoặc tại đây) và đến các đơn vị có tên trong phiếu để ký xác nhận.

4. Sinh viên nộp phiếu Thanh toán ra trường đã ký xác nhận của các đơn vị tại Văn phòng Khoa; trình Chứng minh nhân dân, hoặc thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh để ký nhận bảng điểm và ký tên vào sổ nhận bằng tốt nghiệp trước 11h00 ngày 19/6/2019. Giáo vụ khoa có trách nhiệm kiểm tra thông tin cá nhân và hướng dẫn sinh viên ký đủ và đúng quy định.

5. Sinh viên mặc lễ phục nghiêm chỉnh, có mặt tại Nhà hát Trưng Vương vào lúc 7h00 ngày 20/6/2019 để ổn định tổ chức. Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp theo trình tự quy định sẽ được công bố trên website của Trường vào ngày 19/6/2019. Sinh viên tuân thủ theo sự điều hành của cán bộ hướng dẫn để ngồi đúng vị trí.

6. Để mượn lễ phục nhận bằng tốt nghiệp, Trường yêu cầu mỗi sinh viên đã làm xong các thủ tục nêu trên, nộp lệ phí lễ phục 50.000đ và đặt cược 250.000 để mượn lễ phục. Thời gian mượn lễ phục bắt đầu từ 8h00 đến 17h00 ngày 19/6/2019 tại phòng 101 của Trường và hoàn trả lễ phục ngay sau khi kết thúc buổi lễ tại Nhà hát Trưng Vương. Tiền cược sẽ được trả lại khi sinh viên hoàn trả lễ phục; nhà trường sẽ không cho mượn lễ phục trong sáng ngày 20/6/2019 với bất kỳ trường hợp nào.

  Ghi chú:

- Những sinh viên các khóa trước được công nhận tốt nghiệp năm 2019 sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Đào tạo từ ngày 21/6/2019;

- Những sinh viên chưa làm xong thủ tục thanh toán ra trường và không ký tên vào sổ nhận bằng sẽ không được nhận bằng tại lễ phát bằng ngày 20/6/2019.

II. ĐỐI VỚI CÁC KHOA

1. Nhận Phiếu thanh toán ra trường của sinh viên sau khi có đủ chữ ký xác nhận của các đơn vị có tên trong phiếu;

2. Hướng dẫn sinh viên ký nhận và phát cho sinh viên Bảng điểm kết quả học tập toàn khóa;

3.  Hướng dẫn sinh viên ký sổ nhận bằng tốt nghiệp.

Thời gian thực hiện: từ 17/6/2019 đến hết 11h00 ngày 19/06/2019. Trước 11h30 ngày 19/6/2019 các khoa bàn giao sổ cấp bằng lại cho Phòng Đào tạo để tiếp tục giải quyết cho các sinh viên tốt nghiệp chưa làm thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đợt này.

III. ĐỐI VỚI CÁC PHÒNG

1. Phòng Đào tạo :

- Bàn giao và tiếp nhận bảng điểm, sổ cấp bằng tốt nghiệp cho các Khoa;

- Hướng dẫn sinh viên thực hiện khảo sát chất lượng ngành/ chuyên ngành đào tạo;

- Lập danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp theo đợt, công bố trên website Trường vào ngày 19/6/2019.

2. Phòng Tổng hợp:

- In giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và Giỏi theo quyết định.

- Chuẩn bị đầy đủ lễ phục sinh viên nhận bằng tốt nghiệp,  phân công người cho sinh viên mượn và thu nhận lại lễ phục từ sinh viên.

3. Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tài chính – Kế toán, Tổ thư viện, Đoàn thanh niên phân công người trực tại đơn vị để kiểm tra và ký xác nhận vào Phiếu thanh toán ra trường trong thời gian sinh viên làm thủ tục thanh toán ra trường.

             Yêu cầu các phòng, khoa, các đơn vị và sinh viên được công nhận tốt nghiệp thực hiện đúng theo Hướng dẫn này.