Thứ tự nhận bằng tốt nghiệp ngày 20/06/2019
Xem tại đây