Danh sách SV không nộp học phí đã nghỉ học từ HK II năm học 2018-2019
Bấm xem tại đây
DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG NỘP HỌC PHÍ ĐÃ NGHỈ HỌC TỪ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019. MỌI THẮC MẮC CỦA SINH VIÊN, VUI LÒNG PHẢN HỒI VỀ PHÒNG CTSV TRƯỚC NGÀY 28/9/2019.