DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THANG 9/2020.
Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được hướng dẫn nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
Bấm xem tại đây