Chương trình liên kết với Đại học Mahasarakham – Thái Lan

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Mahasarakham – Thái Lan gồm các nội dung trao đổi, giao lưu học thuật và văn hoá giữa hai đơn vị. 

Chương trình giao lưu – Trao đổi với Đại học Mahasarakham – Thái Lan

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ với Trường Đại học Mahasarakham – Thái Lan gồm các nội dung trao đổi, giao lưu học thuật và văn hoá giữa hai đơn vị.

Chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng và Đại học Dân tộc Quảng Tây – Trung Quốc

ừ năm 2017 đến nay, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và Đại học Dân tộc Quảng Tây – Trung Quốc ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai chương trình trao đổi sinh viên các chuyên ngành

Sinh viên DAU tham gia chương trình Hội trại Công dân Toàn cầu MSU 2019

Hội trại Công dân Toàn cầu MSU 2019 do Trường Đại học Mahasarakham Thái Lan tổ chức. Đây là một chương trình nhằm thúc đẩy các kỹ năng liên quan đến Quyền Công dân Toàn cầu trong số sinh viên tiềm năng trên khắp thế giới.

Xem thêm