Ngày 05/01/2021

Khóa học Summer School – Hoa Bac Green Valley được tổ chức bởi Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Frankfurt (FRA-UAS), Frankfurt am Main, CHLB Đức; Hiệp hội AT, Stuttgart, CHLB Đức và Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU), Đà Nẵng, Việt Nam

Media/1_TH1057/Images/202101/71887838-2714131298617077-3910799990544400384-o-20210105082654-e.jpg

Summer School - Hoa Bac Green Valley nhằm mục đích tạo cơ hội cho sinh viên Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng giao lưu học hỏi với sinh viên các Trường Đại học trong nước và Trường Đại học Frankfurt University of Applied Science. Nâng cao kiến thức chuyên môn cho GV và SV Nhà trường trong các lĩnh vực Kiến trúc - quy hoạch, du lịch, môi trường, địa lý.

Khóa học mùa hè sẽ được tổ chức thành 07 nhóm, mỗi nhóm có 06 sinh viên làm việc ở từng khu vực và theo từng chủ đề chính:
Du lịch – Nông nghiệp – phát triển cảnh quan – môi trường – hạ tầng bền vững – sự tham gia của người dân
Nhiệm vụ của các nhóm:

- Phân tích thực trạng, dựa trên các đợt tham quan, khảo sát hiện trường, phỏng vấn các bên liên quan v.v… và xây dựng tài liệu (bản đồ, văn bản, hình ảnh) bao gồm các khía cạnh (lĩnh vực) liên quan như môi trường tự nhiên, cảnh quan và địa hình; môi trường xây dựng và hạ tầng; sử dụng đất, các hoạt động kinh tế địa phương; giao thông và khả năng tiếp cận; đặc trưng văn hóa – xã hội v.v…

- Đánh giá thực trạng (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức) và xác định mục đích/mục tiêu về một tương lai bền vững hơn.
- Các chiến lược và ý tưởng chung về phát triển cho tương lai
- Mô tả chi tiết các thành phần lựa chọn và các giải pháp đề xuất

Media/1_TH1057/Images/202101/71530730-2722497784447095-9020522114444165120-o-20210105082658-e.jpg
Media/1_TH1057/Images/202101/71290975-2722498031113737-6541381255055802368-o-20210105082656-e.jpg

Trong hai ngày 28, 29/9/2019, các thành viên trong khóa học Summer School – Hoa Bac Green Valley đã có chuyến khảo sát thực tế lên xã Hòa Bắc , cũng như đã có những trình bày đầu tiên về phương án, giải pháp… đối với khu vực Hòa Bắc

Media/1_TH1057/Images/202101/71714614-2722501844446689-5988221890039119872-o-20210105082653-e.jpg
Media/1_TH1057/Images/202101/71268533-2722500174446856-3441407167997935616-o-20210105082646-e.jpg

Sáng ngày 04/10/2019 Khóa học Summer School – Lưu vực xanh Hòa Bắc đã có buổi báo cáo kết quả tổng kết sau 10 ngày học. Tại buổi báo cáo tổng kết của các nhóm đã đưa ra những giải pháp Phân tích thực trạng, dựa trên các đợt tham quan, khảo sát hiện trường, phỏng vấn các bên liên quan v.v… và xây dựng tài liệu (bản đồ, văn bản, hình ảnh) bao gồm các khía cạnh (lĩnh vực) liên quan như môi trường tự nhiên, cảnh quan và địa hình; môi trường xây dựng và hạ tầng; sử dụng đất, các hoạt động kinh tế địa phương; giao thông và khả năng tiếp cận; đặc trưng văn hóa – xã hội v.v…Từ những đánh giá thực trạng (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức) và xác định mục đích/mục tiêu về một tương lai bền vững. Đồng thời các nhóm đã đưa ra các chiến lược và ý tưởng chung về phát triển cho tương lai. Mô tả chi tiết các thành phần lựa chọn và các giải pháp đề xuất cho xã Hòa Bắc địa điểm chính của khóa học lần này.

Media/1_TH1057/Images/202101/72387276-2722499174446956-238959640908398592-o-20210105082657-e.jpg


Sau 10 ngày học cùng nhau các bạn sinh viên của hai nước đã có cơ hội học hỏi, giao lưu lẫn nhau và những tình bạn đẹp sẽ mãi là kỷ niệm trong mỗi thành viên của khóa học Summer school – Hoa Bac Valley 2019. 

Chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ này các bạn nhé!

Media/1_TH1057/Images/202101/71251116-2722502491113291-7489349102140915712-o-20210105082645-e.jpg
 
Media/1_TH1057/Images/202101/71519284-2722499587780248-3953291201515356160-o-20210105082700-e.jpg
Media/1_TH1057/Images/202101/71468417-2722501654446708-6205862945377746944-o-20210105082654-e.jpg